Quy định về việc không dùng tiền mặt trong thanh toán

(Luật Tiền Phong) – xu hướng thanh toán trong thế giới thương mại hiện nay là không dùng tiền mặt trong thanh toán, vừa qua Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2545 xây dựng đề án không dùng tiền mặt trong thanh toán giai đoạn 2016 đến 2020, Luật Tiền Phong xin giới thiệu các nội dung cơ bản của đề án như sau:

Mục tiêu:

Đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10%. Phát triển mạnh thanh toán thẻ qua các thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán; nâng dần số lượng, giá trị giao dịch thanh toán thẻ qua các thiết bị chấp nhận thẻ. Đến năm 2020, toàn thị trường có trên 300.000 thiết bị chấp nhận thẻ POS được lắp đặt với số lượng giao dịch đạt khoảng 200 triệu giao dịch/năm.

Thúc đẩy thanh toán điện tử trong thương mại điện tử, thực hiện mục tiêu của Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 – 2020 (100% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại có thiết bị chấp nhận thẻ và cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng; 70% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán hóa đơn của các cá nhân, hộ gia đình qua các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; 50% cá nhân, hộ gia đình ở các thành phố lớn sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong mua sắm, tiêu dùng).

Giải pháp

Hoàn thiện hành lang pháp lý.

– Nâng cấp, mở rộng Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

– Xây dựng, phát triển các hệ thống và dịch vụ thanh toán bán lẻ.

– Đẩy mạnh thanh toán điện tử trong khu vực Chính phủ, dịch vụ hành chính công.

– Đổi mới Hệ thống bù trừ và quyết toán chứng khoán.

– Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động thanh toán và chuyển tiền quốc tế.

– Giám sát và áp dụng các tiêu chuẩn cho các hệ thống thanh toán theo các tiêu chí và chuẩn mực quốc tế.

Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ các nguồn: Ngân sách nhà nước; vay ưu đãi, tài trợ của các tổ chức quốc tế và trong nước; kinh phí của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán và các nguồn vốn hợp pháp khác. Các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương sử dụng dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm để thực hiện các nội dung của Đề án.

Quyết định số 2545/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 30/12/2016.

Hàng năm, trước ngày 15 tháng 12 các Bộ, ngành địa phương có báo cáo các kết quả thực hiện gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Vui lòng liên hệ với tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Tiền Phong tại 1900 6289 để được cung cấp thông tin chi tiết.

===============

BAN BIÊN TẬP TIN TỨC PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG 

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@Luattienphong.vn

Comments

comments

Viết một bình luận