Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức Khoa học và Công nghệ

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức Khoa học và Công nghệ

Luật Tiền Phong – Tổ chức Khoa học và công nghệ hoạt động phải được cấp Giấy chứng nhận. Đây có thể coi là cơ sở, là điều kiện để tổ chức được hoạt động theo quy định pháp luật.

Vậy thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động cho tổ chức Khoa học và công nghệ được thực hiện ra sao?

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức Khoa học và Công nghệ
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức Khoa học và Công nghệ

1.  Quy trình và cách thức thực hiện

– Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở khoa học và công nghệ. Cán bộ tiếp nhận sẽ ghi phiếu hẹn và giao cho người nộp.

– Chuyển phòng chuyên môn của Sở Khoa học và công nghệ thụ lý giải quyết và trả kết quả cho tổ chức theo giấy hẹn.

2.  Thành phần hồ sơ đề nghị

– Đơn đăng ký hoạt động KH&CN (theo mẫu tại Thông tư 03/2014/TT-BKHCN);

– Quyết định thành lập (trừ trường hợp tổ chức do tư nhân thành lập);

– Danh sách nhân lực (theo mẫu tại Thông tư 03/2014/TT-BKHCN);

– Hồ sơ nhân lực:

a.  Người đứng đầu tổ chức:

– Quyết định bổ nhiệm (trừ trường hợp tổ chức do tư nhân thành lập)

– Lý lịch khoa học (có xác nhận của cấp có thẩm quyền) (theo mẫu theo mẫu tại Thông tư 03/2014/TT-BKHCN)

(Đối với tổ chức do tư nhân thành lập, Lý lịch do cá nhân kê khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung kê khai)

– Bản sao văn bằng đào tạo cao nhất (có chứng thực của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền)
– Người đứng đầu tổ chức KH&CN không phải của Nhà nước phải có thêm lý lịch tự thuật có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.

– Người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập phải làm việc theo chế độ chính nhiệm.

b.  Tổ chức khoa học và công nghệ không do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập , ngoài danh sách nhân lực phải có thêm các văn bản sau:

b1. Nhân lực chính nhiệm:

– Đơn xin làm việc chính nhiệm tại tổ chức KH&CN (theo mẫu tại Thông tư 03/2014/TT-BKHCN);

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ;

– Bản sao văn bằng đào tạo (có chứng thực hợp pháp).

b2.  Nhân lực kiêm nhiệm:

– Đơn xin làm việc kiêm nhiệm (theo mẫu tại Thông tư 03/2014/TT-BKHCN);

– Bản sao các văn bằng đào tạo;

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận hợp pháp;

– Trường hợp cá nhân làm việc chính nhiệm tại một cơ quan, tổ chức: phải có văn bản của thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý đồng ý cho làm việc kiêm nhiệm;

–  Điều lệ Tổ chức và hoạt động: phải có đầy đủ các nội dung cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BKHCN. Riêng tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập , điều lệ dự thảo theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BKHCN.

– Hồ sơ về trụ sở chính: 

+ Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất, nhà của tổ chức khoa học và công nghệ đối với địa điểm nơi đặt trụ sở chính;

+ Bản sao hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính kèm theo giấy tờ chúng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất, nhà của bên cho thuê, mượn;

+ Trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ là Viện phải có diện tích tối thiểu 25m2.
– Bản kê khai cơ sở vật chất – kỹ thuật ( theo mẫu tại Thông tư 03/2014/TT-BKHCN). Tổ chức khoa học và công nghệ không do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập,  ngoài bản kê khai cơ sở vật chất – kỹ thuật, phải có thêm các văn bản sau:

+ Cam kết góp vốn của từng cá nhân/ các bên hợp tác, liên kết góp vốn;

+ Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với phần vốn đã cam kết góp;

+ Biên bản họp của những người sang lập/ các bên hợp tác, liên kết thống nhất định giá tài sản, ngoại

tệ …quy ra tiền Việt Nam hoặc văn bản chứng nhận giá trị tài sản hợp pháp;

+ Tổ chức khoa học và công nghệ phải có vốn đăng ký ít nhất là 200 triệu đồng.

Luật Tiền Phong tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ pháp lý. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ tổng đài 1900 6289 để được hỗ trợ. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ trong mọi trường hợp.

Comments

comments

Viết một bình luận