• Trang Chủ » Thủ tục hành chính » Giấy phép mở phòng khám » Cấp giấy phép hoạt động với cơ sở khám, chữa bệnh
  8 Tháng Mười Hai, 2016
  Share Button

  Luật Tiền PhongCơ sở khám, chữa bệnh là đối tượng chịu sự quản lý chặt chẽ bởi các cơ quan quản lý nhà nước. Trước khi hoạt động, các cơ sở khám chữa, bệnh phải xin cấp giấy phép hoạt động. Trong bài viết sau đây, chúng tôi sẽ trình bày về thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động với cơ sở khám, chữa bệnh nói chung.

  Cấp giấy phép hoạt động với cơ sở khám, chữa bệnh

  Cấp giấy phép hoạt động với cơ sở khám, chữa bệnh

  1. 1. Thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động với cơ sở khám chữa bệnh

  Trước khi xin cấp Giấy phép hoạt động, các cơ sở khám, chữa bệnh phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện cấp Giấy phép hoạt động tương ứng với từng loại hình theo quy định của luật Khám, chữa bệnh và các thông tư hướng dẫn thi hành. Sau đó, cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động như sau:

  Bước 1: Cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị một bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động.

  Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động tại cơ quan có thẩm quyền:

  • – Bộ Y tế: Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuộc các bộ khác (Trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Sở Y tế và Bộ Quốc phòng) ;
  • – Sở Y tế: Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn (Trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng);
  • – Bộ Quốc phòng: Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

  Bước 3: Nhận kết quả.

  Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở khám, chữa bệnh; nếu không cấp hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động thì phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do cụ thể.

  1. 2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động với cơ sở khám, chữa bệnh.

  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động với cơ sở khám, chữa bệnh bao gồm:

  • – (1) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động;
  • – (2) Bản sao quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
  • – (3) Bản sao chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, người phụ trách bộ phận chuyên môn và danh sách ghi rõ họ tên, số chứng chỉ, phạm vi hoạt động chuyên môn của từng người hành nghề đối với bệnh viện; bản sao chứng chỉ hành nghề của từng người hành nghề đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác;
  • – (4) Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, bản mô tả mô hình tổ chức và hồ sơ nhân sự;
  • – (5) Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện quy định tại pháp luật;
  • – (6) Đối với bệnh viện, phải có Điều lệ tổ chức và hoạt động, phương án hoạt động ban đầu.

  Luật Tiền Phong tư vấn mọi vấn đề về thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động với cơ sở khám, chữa bệnh.

  Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6289.

  Comments

  comments

  Thẻ bài viết: