Diện tích được cấp sổ đỏ ở Hà Nội là bao nhiêu?

Diện tích được cấp sổ đỏ ở Hà Nội là bao nhiêu?

Luật Tiền Phong – Có quy định diện tích đất bao nhiêu thì được cấp sổ hay không? Thành phố Hà Nội có văn bản quy định riêng về vấn đề này hay không?

Diện tích được cấp sổ đỏ là bao nhiêu?
Diện tích được cấp sổ đỏ là bao nhiêu?

1.  Quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về hạn mức giao đất

Ngày 01/7/2014 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội có Quyết định 22/2014/QĐ-UBND thay thế cho Quyết định 19/2012/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất trong khu dân cư có đất ở và đất vườn, ao liền kề; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, tại Điều 3 quy định về Hạn mức giao đất ở mới như sau:

Hạn mức giao đất ở mới làm căn cứ để giao đất ở tái định cư, giao đất làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn, giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội được quy định như sau:

Khu vực Mức tối thiểu Mức tối đa
Các phường 30 m2 90 m2
Các xã giáp ranh các quận và thị trấn 60 m2 120 m2
Các xã vùng đồng bằng 80 m2 180 m2
Các xã vùng trung du 120 m2 240 m2
Các xã vùng miền núi 150 m2 300 m2

Như vậy, tùy từng khu vực xã, phường căn cứ vào quỹ đất của địa phương mà có hạn mức giao đất ở thời điểm hiện tại là khác nhau. Theo đó, cũng căn cứ vào quy định này để xác định diện tích được  cấp sổ đỏ đối với đất giao kể từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Lưu ý: Hạn mức giao đất ở mới quy định như trên không áp dụng cho trường hợp giao đất tại các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2.  Các dịch vụ hỗ trợ của Luật Tiền Phong

Luật Tiền Phong hỗ trợ khách hàng trong các thủ tục liên quan đến đất đai như:

  • Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng theo quy định của Luật Đất đai mới nhất cũng như các văn bản pháp luật có liên quan;
  • Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng trong các thủ tục hành chính đất đai như: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Đính chính, cấp lại Giấy chứng nhận, Tách/hợp thửa, Sang tên Giấy chứng nhận, Mua-bán/tặng/cho quyền sử dụng đất,…
  • Đại diện tham gia tố tụng trong các vụ tranh chấp đất đai;
  • Hỗ trợ soạn thảo đơn thư theo yêu cầu của khách hàng đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật.

Luật Tiền Phong

Tận tâm – Chuyên nghiệp

Comments

comments

Viết một bình luận