Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Luật Tiền Phong – Để được cho doanh nghiệp khác thuê lại lao động, doanh nghiệp cho thuê phải được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. Vậy có phải doanh nghiệp nào cũng được cấp giấy phép này hay không? Điều kiện nào để doanh nghiệp được cấp phép hoạt động?

1.  Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động khi có đủ các điều kiện sau:

–  Đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng;

–  Bảo đảm vốn pháp định theo quy định;

–  Có trụ sở theo quy định pháp luật;

–  Đảm bảo điều kiện đối với người đứng đầu doanh nghiệp.

2.  Các yêu cầu cụ thể để được cấp Giấy phép hoạt động

a. Điều kiện về kỹ quỹ

– Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh hoạt động cho thuê lại lao động là 2.000.000.000 đồng. Và doanh nghiệp cho thuê phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định trong suốt quá trình hoạt động.

Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

–  Đối với doanh nghiệp nước ngoài liên doanh với doanh nghiệp trong nước phải bảo đảm các điều kiện:

+  Phải là doanh nghiệp chuyên kinh doanh cho thuê lại lao động, có vốn và tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp từ 10.000.000.000 đồng trở lên;

+   Đã có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 05 năm trở lên;

+  Có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận doanh nghiệp và người đại diện phần vốn góp của doanh nghiệp chưa có hành vi vi phạm pháp luật nước sở tại hoặc pháp luật của nước có liên quan.

b.  Điều kiện về trụ sở

Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê phải ổn định và có thời hạn ít nhất từ 02 năm trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh thì trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 02 năm trở lên.

c.  Điều kiện đối với người đứng đầu doanh nghiệp

Đối với người đứng đầu doanh nghiệp, phải:

–  Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng;

–  Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 03 năm trở lên;

–  Trong 03 năm liền kề trước khi đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, không đứng đầu doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc không tái phạm hành vi giả mạo hồ sơ xin cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ xin cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Luật Tiền Phong

Tận tâm – Chuyên nghiệp

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ 1900 6289 để được hỗ trợ!

Comments

comments

Viết một bình luận