Điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu

Điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu

Luật Tiền Phong – Để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay còn gọi là sổ đỏ) lần đầu tổ chức, cá nhân cần đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Với trình độ chuyên môn cũng như giàu kinh nghiệm thực tế chúng tôi xin tư vấn ngắn gọn cho các bạn trong bài viết sau đây, mời các bạn đón đọc.

Điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu
Điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu

1.  Điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định của Luật Đất đai

Theo quy định của Luật đất đai năm 2013 Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho những trường hợp sau đây:

– Trường hợp 1: Người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai như:

+  Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

+  Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

+  Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

+  Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

+  Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

+  Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

– Trường hợp 2: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014 mà chưa được cấp Giấy chứng nhận;

– Trường hợp 3: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại TH1, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp;

– Trường hợp 4: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch.

Với những trường hợp này chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà đáp ứng điều kiện theo quy định thì được xem xét cấp Giấy chứng nhận.

2.  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Trường hợp có đủ điều kiện thuộc diện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu thì làm thủ tục theo các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ:

Người sử dụng đất chuẩn bị hồ sơ. Hồ sơ được hướng dẫn cụ thể tại bài viết sau. Bạn có thể tham khảo bài viết của chúng tôi.

Hồ sơ nộp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận/huyện nơi có đất.

Bước 2: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thẩm tra hồ sơ đủ/không đủ điều kiện. Thực hiện cấp/không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bước 3: Người nộp hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính khi có thông báo thuế.

Bước 4: Nhận kết quả theo phiếu hẹn.

Luật Tiền Phong hỗ trợ khách hàng trong các thủ tục pháp lý, trong đó có lĩnh vực đất đai. Để biết chi tiết hơn về dịch vụ này, bạn đọc có thể xem thêm tại bài viết: Dịch vụ hỗ trợ làm sổ đỏ lần đầu của Luật Tiền Phong hoặc liên hệ 1900 6289 để được hỗ trợ!

 

Comments

comments

Viết một bình luận