Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

Luật Tiền Phong – chuyển nhượng dự án đầu tư hiện nay đang được Luật nào điều chỉnh? Việc chuyển nhượng có phức tạp hay không, thủ tục thực hiện được thực hiện như thế nào?

Luật Tiền Phong với tổng đài tư vấn 1900 6289 là đơn vị tư vấn hàng đầu hiện nay qua dịch vụ tổng đài. Liên hệ với chúng tôi để nhận được sự giải đáp sớm nhất trong mọi chủ đề: hôn nhân, dân sự, hình sự, doanh nghiệp, thương mại,….

Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư
Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

1. Dự án đầu tư

Hiện nay, dự án đầu tư được quy định là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định. (Tham khảo Khoản 2 Điều 3 Luật Đầu tư 2014).

Dự án đầu tư được chấp thuận dựa trên các quyết định của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

Cơ quan đăng ký đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Hiện nay, cơ quan thực hiện chức năng này chủ yếu là Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Chuyển nhượng dự án đầu tư

Chuyển nhượng dự án đầu tư được hiểu là việc Nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án của mình cho nhà đầu tư khác. Việc xin chuyển nhượng dự án đầu tư phải được chấp thuận bởi cơ quan đăng ký đầu tư hoặc một số cơ quan có thẩm quyền khác.

Khi chuyển nhượng dự án đầu tư 1. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Dự án không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động;

Theo Điều 48 Luật Đầu tư thì dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

–    Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án;

–    Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;

–    Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

–   Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật này mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;

–   Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư;

–   Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;

–    Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật này;

–    Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.

+ Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

+ Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

+ Điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

Để biết chi tiết hơn về thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 6289 để được tư vấn nhanh chóng và chính xác.

Luật Tiền Phong – hỗ trợ tư vấn và thực hiện các thủ tục hành chính về các lĩnh vực: dân sự, hôn nhân – gia đình, hành chính, thương mại, hình sự,…..

Comments

comments

Viết một bình luận