Điều kiện cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc

Điều kiện cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc

Luật Tiền Phong – Quá trình thu hồi đất được Luật đất đai cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành quy định cụ thể. Vậy điều kiện nào để cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc?

1. Kiểm kê đất đai, tài sản có trên đất

Sau khi có quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền, UBND cấp xã cùng với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Người sử dụng đất có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực có đất thu hồi không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ thì UBND cấp xã, Ủy ban MTTQVN cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức vận động, thuyết phục để người sử dụng đất thực hiện.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được vận động, thuyết phục mà người sử dụng đất vẫn không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. Người có đất thu hồi có trách nhiệm thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc.

Trường hợp người có đất thu hồi không chấp hành thì Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Điều 70 của Luật đất đai 2013.

Điều kiện cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc
Điều kiện cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc

2. Điều kiện cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc

– Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định kiểm đếm bắt buộc sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục;

– Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, tại địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;

– Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đã có hiệu lực thi hành;

– Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành.
Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản.

3. Trình tự thực hiện quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc

Tổ chức được giao thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế.

Khi thực hiện đầy đủ các giai đoạn nêu trên, nếu người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế chấp hành quyết định cưỡng chế thì tổ chức được giao thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành và thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

Hotline: 1900 6289

Trường hợp nếu thực hiện các giai đoạn nêu trên mà người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì tổ chức được giao thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định cưỡng chế.

Mọi chi tiết xin liên hệ Luật Tiền Phong – Phòng B2 tầng 5M, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn trong mọi trường hợp có thể.

1900 6289Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí.

Comments

comments

Viết một bình luận