Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

Luật Tiền Phong – Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Chính vì thế,việc giao đất,cho thuê đất hay chuyển mục đích sử dụng đất cũng đều do Nhà nước quản lý thông qua hệ thống quy phạm pháp luật.

1. Điều kiện của người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện:

– Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư;

– Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;

– Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

Nguồn tài chính đầu tư vào mỗi dự án đều không hề nhỏ và đất để thực hiện dự án cũng vậy. Vì thế, khi tiến hành cho thuê, giao hay cho phép chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án thì Nhà nước phải cân nhắc đến vấn đề: doanh nghiệp/chủ đầu tư có thực hiện dự án hay xin dự án rồi bỏ ngỏ, có đủ khả năng để thực hiện dự án hay không trong khi nguồn tài nguyên đất đai thì hạn chế, nhu cầu sử dụng đất thì ngày càng tăng. Đó chính là lý do Nhà nước quy định các điều kiện cần thiết đối với các chủ dự án/chủ đầu tư.

Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư
Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

2. Khi nào Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư?

Điều 58 Luật đất đai 2013 quy định về điều kiện để Nhà nước giao đất,cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư như sau:

Đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có một trong các văn bản sau đây:

+ Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên;

+ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

Đối với dự án sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi được sự chấp thuận bằng văn bản của các bộ, ngành có liên quan.

Như vậy, khi thực hiện việc xin giao đất, cho thuê đất hay xin phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì chủ dự án/chủ đầu tư phải được sự chấp thuận, phê duyệt về dự án đầu tư. Đó là các vấn đề: dự án như thế nào, mục đích hướng đến của dự án là gì, ý nghĩa kinh tế và ý nghĩa xã hội của dự án ra sao, những tác động khi thực hiện dự án đến môi trường như thế nào,…Nếu đề xuất về dự án được phê duyệt thì đơn vị chủ dự án/chủ đầu tư có thể tiến hành việc xin giao/thuê hoặc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

Bên cạnh việc tư vấn các quy định cụ thể của pháp luật liên quan đến vấn đề giao đất, cho thuê đất,cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì với Luật sư chuyên về Đầu tư, Doanh nghiệp đã từng có kinh nghiệm thực hiện xin phê duyệt dự án, xin giao đất, cho thuê đất cho các dự án đầu tư có tầm cỡ hoàn toàn có thể khiến khách hàng tin cậy khi đến với Luật Tiền Phong.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ 1900 6289 – tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của chúng tôi để được hỗ trợ!

Comments

comments

Viết một bình luận