Doanh nghiệp có cần gắn biển hiệu tại trụ sở?

Doanh nghiệp có cần gắn biển hiệu tại trụ sở?

Luật Tiền Phong – Doanh nghiệp có bắt buộc phải gắn biển hiệu tại trụ sở hay không? Nếu có thì có bắt buộc tuân thủ điều kiện gì về biển hiệu hay không?

Doanh nghiệp có cần gắn biển hiệu tại trụ sở?
Doanh nghiệp có cần gắn biển hiệu tại trụ sở?

Có cần gắn tên công ty tại trụ sở?

Theo quy định tại Điều 41 Luật doanh nghiệp 2014 về Tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh quy định rằng:

“Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh”.

Quy định về biển hiệu công ty:

Doanh nghiệp cần gắn tên công ty tại trụ sở, biển hiệu đặt tại trụ sở phải đảm bảo về mặt nội dung và hình thức theo quy định tại Nghị định 103/2009/NĐ-CP ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng như sau:

–  Thứ nhất, về mặt hình thức:

Biển hiệu phảm đảm bảo yếu tố về mặt mỹ quan. Chữ viết của biển hiệu phải viết bằng chữ Việt Nam; trường hợp muốn thể hiện tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế, tên, chữ nước ngoài phải ghi ở phía dưới, kích thước nhỏ hơn chữ Việt Nam.

–  Thứ hai, về mặt nội dung:

Trên biển hiệu phải đảm bảo các thông tin:

+  Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có);

+  Tên gọi đầy đủ bằng chữ Việt Nam đúng với quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp;

+   Loại hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã;

+  Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính (đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ);

+  Địa chỉ giao dịch, số điện thoại (nếu có);

+  Trên biển hiệu được thể hiện biểu tượng (logo) đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, diện tích logo không quá 20% diện tích biển hiệu, không được thể hiện thông tin, hình ảnh quảng cáo cho bất cứ loại hàng hóa, dịch vụ nào. 

–  Thứ ba, về vị trí đặt biển hiệu:

Biển hiệu chỉ được viết, đặt sát cổng, hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân; mỗi cơ quan, tổ chức chỉ được viết, đặt một biển hiệu tại cổng; tại trụ sở hoặc nơi kinh doanh độc lập với tổ chức, cá nhân khác chỉ viết, đặt một biển hiệu ngang và không quá hai biển hiệu dọc.

Từ đó, khi có một trong các hành vi vi phạm quy định về biển hiệu thì sẽ bị phạt hành chính từ 5 đến 20 triệu đồng tùy theo hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 158/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, đồng thời buộc tháo dỡ biển hiệu.

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900 6289 hoặc hòm thư điện tử contact@Luattienphong.vn để được hỗ trợ. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn trong mọi trường hợp có thể!

Comments

comments

Viết một bình luận