• Trang Chủ » Doanh nghiệp » Đăng ký nhãn hiệu
  Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
  10 Tháng Sáu, 2017

  Luật Tiền Phong – Việc nhập khẩu phải có giấy phép nhập khẩu. Vậy với các sản phẩm văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thì việc nhập

  Xem thêm
  Xin gia hạn Giấy phép thực hiện quảng cáo trên các bảng biển cỡ lớn
  10 Tháng Sáu, 2017

  Luật Tiền Phong – Đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện đặt các biển quảng cáo cỡ lớn trên các phương tiện, các công trình có sẵn cố

  Xem thêm
  Đặt các biển quảng cáo lớn có cần xin phép?
  10 Tháng Sáu, 2017

  Luật Tiền Phong – Chúng ta có thể gặp khá nhiều các biển quảng cáo cỡ lớn trên đường đi được đặt ở khu cánh đồng, khu có vị trí

  Xem thêm
  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức Khoa học và Công nghệ
  3 Tháng Sáu, 2017

  Luật Tiền Phong – Tổ chức Khoa học và công nghệ hoạt động phải được cấp Giấy chứng nhận. Đây có thể coi là cơ sở, là điều kiện để

  Xem thêm
  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ
  3 Tháng Sáu, 2017

  Luật Tiền Phong – Nhằm hỗ trợ các khách hàng có nhu cầu thực hiện đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ thể hiện qua

  Xem thêm
  Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ
  3 Tháng Sáu, 2017

  Luật Tiền Phong – Thủ tục chuyển giao công nghệ có phải chỉ là việc thực hiện hợp đồng chuyển giao giữa các bên hay không? Hay còn cần phải

  Xem thêm
  Cấp phép hoạt động giám định công nghệ
  3 Tháng Sáu, 2017

  Luật Tiền Phong – Giám định công nghệ là hoạt động đòi hỏi tính chính xác cao, đòi hỏi kỹ năng chuyên môn chuyên sâu. Chính vì vậy để được

  Xem thêm
  Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
  27 Tháng Năm, 2017

  Luật Tiền Phong – Nhân viên tiến hành các công việc bức xạ phải có chứng chỉ. Đây là điều kiện cần để đảm bảo sự an toàn cho người

  Xem thêm
  Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ
  26 Tháng Năm, 2017

  Luật Tiền Phong – Thế nào là gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ? Phải làm gia hạn giấy phép vào thời điểm nào? Thủ tục gia

  Xem thêm
  Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ
  26 Tháng Năm, 2017

  Luật Tiền Phong – Giấy phép tiến hành công việc bức xạ được cấp cho tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện. Trong trường hợp có những thông tin

  Xem thêm