• Trang Chủ » Doanh nghiệp » Đăng ký nhãn hiệu (Page 2)
  Tờ khai yêu cầu ghi nhận sửa đổi thông tin tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp 1
  25 Tháng Tư, 2017

  Luật Tiền Phong – Khi tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp muốn thay đổi một số thông tin khác với nội dung đã ghi nhận thì phải thực

  Xem thêm
  Ghi nhận việc sửa đổi thông tin tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp
  25 Tháng Tư, 2017

  Luật Tiền Phong – Sau khi được cấp Chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp, tổ chức phải làm thủ tục ghi nhận vào Sở đăng ký

  Xem thêm
  Ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
  25 Tháng Tư, 2017

  Luật Tiền Phong – Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp hoạt động khi được cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp theo

  Xem thêm
  Hủy bỏ hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng
  21 Tháng Tư, 2017

  Luật Tiền Phong – Sau khi đăng ký bằng bảo hộ giống cây trồng, thì giống cây trồng đó có đương nhiên có hiệu lực mãi mãi hay không? Pháp

  Xem thêm
  Tôi muốn đăng ký bảo hộ cho giống cây trồng của mình
  21 Tháng Tư, 2017

  Luật Tiền Phong – Ứng dụng sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào ngành nông nghiệp, rất nhiều giống cây trồng mới được ra đời có khả năng

  Xem thêm
  Điều kiện bảo hộ giống cây trồng
  21 Tháng Tư, 2017

  Luật Tiền Phong – Để được bảo hộ đối với giống cây trồng tổ chức, cá nhân cần đăng ký bảo hộ cho giống cây trồng đó. Vậy điều kiện

  Xem thêm
  Xin cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
  20 Tháng Tư, 2017

  Luật Tiền Phong – Để có thể hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp thì cá nhân đó phải có chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại

  Xem thêm
  Xin cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
  16 Tháng Tư, 2017

  Luật Tiền Phong – Để có thể hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp thì cá nhân đó phải có chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại

  Xem thêm
  Điều kiện kinh doanh và hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
  12 Tháng Tư, 2017

  Luật Tiền Phong – dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Luật Đầu tư. Theo đó, tổ

  Xem thêm
  Một số vấn đề về đại diện sở hữu công nghiệp
  12 Tháng Tư, 2017

  Luật Tiền Phong – “Đại diện sở hữu công nghiệp có lẽ là cụm từ còn khá xa lạ với nhiều người. Bởi lẽ đây là thuật ngữ dùng trong

  Xem thêm