• Trang Chủ » Doanh nghiệp (Page 2)
  Thủ tục góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ vào doanh nghiệp
  9 Tháng Bảy, 2018

  (Luật Tiền Phong) –  Quyền sở hữu trí tuệ là một trong các loại quyền tài sản là tổ chức cá nhân được xác lập thông qua thủ tục hành

  Xem thêm
  Tư vấn về các hình thức góp vốn thành lập doanh nghiệp
  7 Tháng Bảy, 2018

  (Luật Tiền Phong) –  Hiện nay để thành lập doanh nghiệp các tổ chức cá nhân có quyền lựa chọn nhiều hình thức để góp vốn vào doanh nghiệp thông

  Xem thêm
  6 Tháng Bảy, 2018

  (Luật Tiền Phong) –  Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là một thủ tục bắt buộc sau khi thành lập doanh nghiệp hoặc sau khi thực hiện việc

  Xem thêm
  Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chứa đựng những thông tin gì?
  5 Tháng Bảy, 2018

  (Luật Tiền Phong) – Hiện nay có nhiều doanh nghiệp được thành lập qua luật sư hoặc có người trực tiếp đi thành lập doanh nghiệp nhưng vẫn không nắm

  Xem thêm
  Doanh nghiệp có được quyền ký hợp đồng trước khi thành lập không?
  4 Tháng Bảy, 2018

  (Luật Tiền Phong) – Doanh nghiệp có được quyền ký hợp đồng giao dịch trước khi thành lập không là câu hỏi được khá nhiều người quan tâm, Luật Tiền

  Xem thêm
  Những ai được quyền thành lập góp vốn mua cổ phần trong doanh nghiệp
  3 Tháng Bảy, 2018

  (Luật Tiền Phong) – Những ai được quyền thành lập góp vốn mua cổ phần trong doanh nghiệp là câu hỏi được được khá nhiều người quan tâm hỏi qua

  Xem thêm
  Quy định mới về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội
  2 Tháng Bảy, 2018

  (Luật Tiền Phong) – Doanh nghiệp xã hội là một loại hình doanh nghiệp mới lần đầu tiên được quy định trong luật doanh nghiệp 2014. Doanh nghiệp xã hội là

  Xem thêm
  Doanh nghiệp của các quyền và nghĩa vụ gì theo quy định của pháp luật Việt Nam?
  2 Tháng Bảy, 2018

  (Luật Tiền Phong) – Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp có 11 quyền và 9 nghĩa vụ được liệt kê ra nhiên trên thực tế doanh

  Xem thêm
  Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, VPĐD, ĐĐKD của doanh nghiệp
  26 Tháng Sáu, 2018

  (Luật Tiền Phong) – chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp là "cánh tay nối dài", là các đơn vị trực thuộc nhằm giúp doanh

  Xem thêm
  Tư vấn về hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài
  26 Tháng Sáu, 2018

   (Luật Tiền Phong) –  tư vấn quy định của pháp luật hiện hành về hợp đồng cung ứng lao động và các hình thức hợp đồng đưa người lao động

  Xem thêm