• Trang Chủ » Doanh nghiệp » Tư vấn lao động (Page 3)
  Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất
  25 Tháng Mười Hai, 2016

  Luật Tiền Phong – một trong những loại bảo hiểm hiện nay mà người lao động phải đóng đó là bảo hiểm thất nghiệp. Đây là loại hình bảo hiểm

  Xem thêm
  Sa thải người lao động như thế nào cho đúng?
  25 Tháng Mười Hai, 2016

  Luật Tiền Phong – Sa thải là hành vi xử lý kỷ luật nặng nhất đối với người lao động. Đây là một trong những hành vi đơn phương chấm

  Xem thêm
  Các trường hợp nào nghỉ làm được hưởng nguyên lương?
  25 Tháng Mười Hai, 2016

  Luật Tiền Phong – người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày trong năm? Nghỉ những ngày nào mà họ vẫn được hưởng nguyên lương 100%? Tất cả sẽ được

  Xem thêm
  Nội quy lao động và thỏa ước lao động tập thể
  25 Tháng Mười Hai, 2016

  Luật Tiền Phong – nội quy và thỏa ước lao động tập thể là gì? Hai văn bản này đóng góp vai trò gì trong doanh nghiệp? Văn bản nào

  Xem thêm
  Các hình thức xử lý kỷ luật người lao động
  25 Tháng Mười Hai, 2016

  Luật Tiền Phong – khi người lao động có hành vi vi phạm các chế định và nội quy thì người sử dụng lao động sẽ phải có những biện

  Xem thêm
  Người chồng có được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con?
  20 Tháng Mười Hai, 2016

  Luật Tiền Phong – với cách tính tiền bảo hiểm mới và các cơ chế thay đổi từ ngày 1/1/2016, khi Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực

  Xem thêm
  Giải quyết tranh chấp lao động tập thể thuộc về ai
  20 Tháng Mười Hai, 2016

  Luật Tiền Phong – tranh chấp lao động tập thể được hiểu là gì? Cá nhân hay cơ quan, tổ chức nào sẽ là người giải quyết các tranh chấp

  Xem thêm
  Trường hợp nào người lao động đình công hợp pháp
  20 Tháng Mười Hai, 2016

  Luật Tiền Phong – đình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của tập thể lao động nhằm đạt được yêu cầu trong quá

  Xem thêm
  Cơ quan nào giải quyết tranh chấp lao động cá nhân
  20 Tháng Mười Hai, 2016

  Luật Tiền Phong – tranh chấp lao động cá nhân là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ giữa người sử dụng lao động và cá nhân người lao động.

  Xem thêm
  Chế độ hưởng thai sản đối với người nhận con nuôi
  19 Tháng Mười Hai, 2016

  Luật Tiền Phong – hưởng thai sản là chế độ ưu tiên và bảo vệ mà người sử dụng lao động dành cho người lao động nữ. Tuy nhiên, có

  Xem thêm