Hồ sơ, thủ tục xin miễn, giảm tiền sử dụng đất

Hồ sơ, thủ tục xin miễn, giảm tiền sử dụng đất

Luật Tiền Phong – Các trường hợp thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất thì cần làm hồ sơ xin miễn, giảm để được hưởng chính sách này. Trong bài viết sau, Luật Tiền Phong xin hướng dẫn về trình tự thực hiện thủ tục này.

1. Tiền sử dụng đất là gì?

Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

Theo đó, miễn, giảm tiền sử dụng đất là miễn, giảm tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

Về các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất cụ thể, mời bạn xem thêm bài viết: Các trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất của Luật Tiền Phong.

Tiền sử dụng đất là gì?
Tiền sử dụng đất là gì?

2. Hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất

Nhà nước không tự động thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với các trường hợp được miễn hay giảm này mà các trường hợp đó phải nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm để cơ quan thẩm quyền lưu hồ sơ, làm cơ sở miễn, giảm khi các hộ/cá nhân này thực hiện nộp tiền sử dụng đất với Nhà nước.

Hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 15 Thông tư 76/2014 hướng dẫn một số điều của nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất gồm:

– Đơn đề nghị được miễn, giảm tiền sử dụng đất; trong đó ghi rõ: diện tích, lý do miễn, giảm;

– Giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất (bản sao có chứng thực), cụ thể:

+ Trường hợp người có công với Cách mạng phải có giấy tờ liên quan đến chế độ được miễn, giảm tiền sử dụng đất hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 13 và Khoản 2 Điều 14 Thông tư 76/2014;
+ Đối với người thuộc diện hộ nghèo phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về hộ nghèo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
+ Đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo phải có hộ khẩu thường trú hoặc xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã;
+ Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở phải có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phê duyệt dự án và quyết định về việc miễn tiền sử dụng đất;
+ Đối với đất xây dựng nhà ở cho người phải di dời do thiên tai phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền không được bồi thường, hỗ trợ di chuyển tại nơi phải di dời.

– Các giấy tờ có liên quan về thửa đất (nếu có).

Hồ sơ đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất
Hồ sơ đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất

3. Trình tự thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

– Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

– Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Cán bộ đã tiếp nhận chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết.

Căn cứ hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất nhận được từ tổ chức kinh tế hoặc từ cơ quan tài nguyên và môi trường chuyển đến, trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan thuế xác định và ban hành Quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Mọi thắc mắc về thủ tục cũng như các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900 6289 để được tư vấn, hướng dẫn. Luật Tiền Phong luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong mọi trường hợp có thể!

Comments

comments

Viết một bình luận