Hồ sơ và thời gian giải quyết thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Hồ sơ và thời gian giải quyết thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Luật Tiền Phong – tiếp nối bài viết về chủ đề chuyển nhượng dự án đầu tư, Luật Tiền Phong có bài viết hướng dẫn chi tiết về hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư như sau:

Hồ sơ và thời gian giải quyết thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư
Hồ sơ và thời gian giải quyết thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

1. Hồ sơ chuyển nhượng dự án

–    Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

–    Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư;

–   Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;

–   Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng;

–   Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);Bản sao Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

–    Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

2. Cơ quan giải quyết

Khi chuyển nhượng dự án đầu tư thì các cơ quan sau là những cơ quan có thẩm quyền giải quyết trực tiếp:

–    Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục: Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

–    Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND hoặc Thủ tướng Chính Phủ đối với từng dự án.

3. Thời gian giải quyết

–    Đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: Nhà đầu tư lập hồ sơ để được thẩm định đủ điều kiện chuyển nhượng dự án hay không. Kết quả của việc thẩm định có thể là việc chấp thuận cho phép chuyển nhượng dự án; hoặc Thông báo từ chối của cơ quan đăng ký đầu tư (có nêu rõ lý do). Thời gian thẩm định và có kết quả là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

–    Đối với dự án đầu tư thuộc diện xin Quyết định chủ trương của UBND tỉnh: Nhà đầu tư lập hồ sơ xin thẩm định và được chấp thuận đủ điều kiện chuyển nhượng dự án. Nếu đủ điều kiện chuyển nhượng dự án thì thời gian giải quyết tiếp theo trong khoảng 28 ngày làm việc. Trong thời gian này, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo về việc đáp ứng điều kiện chuyển nhượng dự án, UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư mới.

–    Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: Nhà đầu tư cũng thực hiện thủ tục lập hồ sơ xin thẩm định điều kiện chuyển nhượng dự án. Thủ tục thực hiện tương tự đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương của UBND tỉnh. Thời gian giải quyết hồ sơ sau khi nhà đầu tư nộp hồ sơ hợp lệ (đã có báo cáo thẩm định điều kiện chuyển nhượng dự án) là 49 ngày làm việc.

Mọi chi tiết xin liên hệ tới số 1900 6289 để nhận được tư vấn từ các chuyên viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi.

 

Comments

comments

Viết một bình luận