Hợp đồng dịch vụ pháp lý

Hợp đồng dịch vụ pháp lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ
Số: 2510-2/2016/HĐDVPL

– Căn cứ Luật Luật sư Việt Nam hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
– Căn cứ Bộ luật Dân sự Việt Nam hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
– Căn cứ Luật Đất đai Việt Nam hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
– Căn cứ Luật Đầu tư Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
– Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên,

Hôm nay, ngày 25 tháng 10 năm 2016, tại Hà Nội, các bên gồm:

1. BÊN YÊU CẦU DỊCH VỤ (sau đây gọi tắt là “Khách hàng”), gồm:

ÔNG..

– CMND số do CA cấp ngày 28/4/2014
– HKTT tại tổ 6, Phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh

Và vợ là bà PHẠM THỊ HẰNG,

– CMND số 013584197 do CA HN cấp ngày 17/8/2012
– HKTT tại thôn Thượng, Mỹ Trì, Hà Nội
– Địa chỉ liên hệ: số nhà 17, ngõ 29/4, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
– Điện thoại: 0127 718 8868

2. BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (sau đây gọi tắt là “Luật Tiền Phong”):

CÔNG TY LUẬT TIỀN PHONG

– Số giấy phép: 01020641 do Sở Tư Pháp Hà Nội cấp.
– Địa chỉ: Phòng B2, tầng 5M, tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200, phố Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
– Điện thoại: 04 3351 1933          Fax: 04 3351 1934
– Người đại diện theo pháp luật : Luật sư Đào Thị Liên                                   Chức vụ: Giám đốc
– Tài khoản số: 20091733 Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí Toàn Cầu – Phòng giao dịch Hà Đông.

Sau khi bàn bạc, hai bên nhất trí ký kết hợp đồng tư vấn pháp luật này với các điều khoản cụ thể như sau:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Bằng hợp đồng này, Khách hàng yêu cầu và Luật Tiền Phong đồng ý cung cấp dịch vụ pháp luật với nội dung cụ thể là:

Luật Tiền Phong tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến thu hồi đất; Hỗ trợ bằng các biện pháp nghiệp vụ để bảo vệ quyền lợi cho Khách hàng nhằm đạt được kết quả là cơ quan thẩm quyền nhà nước ra quyết định huỷ Dự án Xây dựng khu dịch vụ, đào tạo nhân sự cao cấp và văn phòng làm việc tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; chủ đầu tư là Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và đầu tư Phú Hoà.

Khách hàng sẽ ký các giấy tờ cần thiết, phối hợp theo yêu cầu của Luật Tiền Phong để thực hiện công việc.

Công việc được coi là hoàn tất khi cơ quan thẩm quyền nhà nước có quyết định huỷ các văn bản phê duyệt dự án trên.

Luật Tiền Phong tiếp tục hỗ trợ khách hàng trong việc xin đăng ký quyền sử dụng đất với cơ quan thẩm quyền.

ĐIỀU 2. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

Việc tư vấn và cung cấp các dịch vụ pháp lý của Luật Tiền Phong sẽ được thực hiện như sau:

2.1 Luật sư Đào Thị Liên sẽ đại diện cho Luật Tiền Phong làm việc giải quyết các yêu cầu của Khách hàng.

Mọi liên lạc sẽ được thực hiện qua hòm thư điện tử: liendt@luattienphong.vn và số điện thoại: 091 6162 618 / 096 385 0915 (di động); 04-335 11933 (điện thoại văn phòng).

2.2 Đại diện cho Khách hàng làm đầu mối phối hợp với Luật Tiền Phong:

Ông Nguyễn Văn Hường
Điện thoại: 0127 718 8868
Email công việc: hangpham.2269@gmail.com
Phương thức trao đổi thông tin, tài liệu: Điện thoại; email, fax, thư chuyển phát hoặc trao tay trực tiếp.

ĐIỀU 3. PHÍ DỊCH VỤ, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1 Phí dịch vụ:

Phí dịch vụ luật sư căn cứ vào kết quả thực hiện công việc, nếu đạt được kết quả nêu tại điều 1, Luật Tiền Phong được Khách hàng trả bằng quyền sử dụng đất với diện tích 300m2, vị trí theo sơ đồ mô tả đính kèm hợp đồng này.

Luật Tiền Phong phải chủ động mọi chi phí thực hiện hợp đồng, không yêu cầu khách hàng nộp thêm khoản phí nào khác.

3.2 Thanh toán

Khách hàng có trách nhiệm thanh toán theo yêu cầu cụ thể của Luật Tiền Phong tại thời điểm cơ quan thẩm quyền ra quyết định đình chỉ/thu hồi dự án.

Luật Tiền Phong có toàn quyền chủ động phương thức để nhận phí dịch vụ khách hàng trả bằng quyền sử dụng đất, Luật Tiền Phong có thể lựa chọn:

– Yêu cầu khách hàng kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 300m2 nói trên để sang tên cho người được Luật Tiền Phong chỉ định;

– Chuyển nhượng (qua việc đặt cọc) cho người khác và yêu cầu Khách hàng phải ký các giấy tờ để Luật Tiền Phong đạt mục đích chuyển nhượng.

– Khách hàng không được thắc mắc, cản trở việc Luật Tiền Phong thụ hưởng phí dịch vụ bằng quyền sử dụng đất, nếu vi phạm sẽ phải bồi thường thiệt hại cho Luật Tiền Phong số tiền 70 triệu đồng/m2 đất Luật Tiền Phong được nhận theo thỏa thuận tại hợp đồng này.

– Trong quá trình thực hiện hợp đồng, tuỳ thực tế Luật Tiền Phong có thể yêu cầu khách hàng thực hiện các phương thức thanh toán phí bằng quyền sử dụng đất một cách phù hợp tránh rủi ro cho Luật Tiền Phong khi đã thực hiện công việc theo yêu cầu của khách hàng.

Phương thức thanh toán:

Hình thức thanh toán: thanh toán bằng quyền sử dụng đất hoặc tiền mặt (nếu hai bên có thỏa thuận).

3.3 Căn cứ và phương thức tính phí dịch vụ:

– Mức phí luật sư theo hợp đồng này được tính dựa trên các căn cứ: (i) nội dung, tính chất của dịch vụ; (ii) thời gian và công sức của luật sư sử dụng để thực hiện dịch vụ; (iii) kinh nghiệm và uy tín của luật sư.

– Phương thức tính phí thù lao: phương thức trọn gói không điều chỉnh phí.

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN

4.1 Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng:

a. Cung cấp tài liệu, thông tin theo yêu cầu của Luật Tiền Phong để thực hiện công việc;

b. Phối hợp, hỗ trợ với Luật Tiền Phong để thực hiện công việc;

c. Thanh toán phí dịch vụ bằng quyền sử dụng đất theo yêu cầu và phương thức Luật Tiền Phong đưa ra; không huỷ ngang yêu cầu dịch vụ;

d. Yêu cầu Luật Tiền Phong báo cáo tình hình thực hiện công việc;

e. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn phí dịch vụ và các khoản phí theo thỏa thuận;

f. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này.

4.2 Quyền và nghĩa vụ của Luật Tiền Phong:

a. Tiếp nhận thông tin, tài liệu từ khách hàng; thực hiện công việc theo thời hạn hai bên thỏa thuận;

b. Chịu trách nhiệm về nội dung công việc, tự đầu tư kinh phí giải quyết vụ việc;

c. Báo cáo Khách hàng về tình hình thực hiện công việc;

d. Yêu cầu Khách hàng thực hiện việc thanh toán phí dịch vụ đầy đủ và đúng hạn; được khách hàng bồi thường thiệt hại với mức tương đương 70 triệu đồng/m2 đất Luật Tiền Phong được nhận theo thỏa thuận trong trường hợp khách hàng đơn phương huỷ hợp đồng khi Luật Tiền Phong đã tiến hành công việc.

e. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này.

ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký;

2. Hai bên cam kết thực hiện hợp đồng trên tinh thần hợp tác, hai bên cùng có lợi, bất cứ tranh chấp nào phát sinh đến việc ký hoặc thực hiện hợp đồng này được ưu tiên giải quyết bằng thương lượng. Nếu các bên không thể thương lượng được thì vụ việc sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

3. Hợp đồng có thể có các phụ lục, phụ lục được coi là phần không tách rời và có hiệu lực như hợp đồng.

4. Khách hàng không được chuyển giao quyền và nghĩa vụ hợp đồng; hủy ngang hợp đồng mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Luật Tiền Phong. Khi Luật Tiền Phong đã thực hiện công việc mà Khách hàng đơn phương hủy yêu cầu dịch vụ thì vẫn phải thanh toán đủ phí, Luật Tiền Phong không phải hoàn lại tiền phí đã thu.

5. Hợp đồng này được lập thành 2 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ hai bản, các bản đã được các bên đọc, hiểu rõ và cùng ký tên bởi người có thẩm quyền như dưới đây.

        ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG                                                                         ĐẠI DIỆN LUẬT TIỀN PHONG

Comments

comments

Viết một bình luận