• Trang Chủ » Dịch vụ » Hợp đồng lao động vô hiệu trong trường hợp nào?
  15 Tháng Một, 2017
  Share Button

  Luật Tiền Phong – hợp đồng lao động là văn bản thể hiện những thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về các vấn đề việc làm, tiền lương, thời gian làm việc,…

  Hợp đồng lao động cần đáp ứng các điều kiện về nội dung và hình thức nhất định, nếu không đáp ứng những điều kiện này thì hợp đồng sẽ bị coi là vô hiệu. Để cụ thể hơn về những trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu, Luật Tiền Phong có bài viết tư vấn dưới đây, mời quý vị độc giả và khách hàng tham khảo:

  Hợp đồng lao động vô hiệu trong trường hợp nào?

  Hợp đồng lao động vô hiệu trong trường hợp nào?

  1. Nội dung của hợp đồng lao động

  Hợp đồng lao động cần có một số nội dung chủ yếu như sau:

  a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

  b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

  c) Công việc và địa điểm làm việc;

  d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

  đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

  e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

  g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

  h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

  i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

  k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

  2. Những trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu

  Theo quy định của pháp luật lao động hiện nay thì hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ trong các trường hợp sau:

  a) Toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động trái pháp luật;

  b) Người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền;

  c) Công việc mà hai bên đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc bị pháp luật cấm;

  d) Nội dung của hợp đồng lao động hạn chế hoặc ngăn cản quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động.

  Hợp đồng lao động cũng có thể vô hiệu từng phần, đó là khi một trong các nội dung của hợp đồng không đảm bảo quy định của pháp luật, lúc này nội dung không đảm bảo sẽ bị vô hiệu, và không ảnh hưởng đến các nội dung khác trong hợp đồng.

  3. Thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu

   Hiện nay, thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu chỉ thuộc về Tòa án nhân dân.

  Theo đó, khi các bên nhận thấy hợp đồng lao động bị vô hiệu làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của mình thì có thể làm đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền để được giải quyết.

  Để biết thêm chi tiết về trường hợp tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, vui lòng điện thoại đến tổng đài tư vấn 1900 6289, hoặc qua hòm thư điện tử contact@luattienphong.vn để nhận được hướng dẫn.

  Luật Tiền Phong – Tận tâm, chuyên nghiệp

  Comments

  comments

  Thẻ bài viết: