Không được thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi nào?

Không được thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi nào?

Các trường hợp không thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Các trường hợp không thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Luật Tiền Phong – cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp, đồng thời giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề pháp lý trong quá trình hoạt động

Trong quá trình tiến hành hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có thể thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như tên công ty, trụ sở chính, thành viên,… Tuy nhiên không phải tất cả các doanh nghiệp, trong mọi trường hợp đều được thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, mà các trường hợp thuộc khoản 1 Điều 56 Nghị định 78/2015/NĐ-CP không được thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cụ thể:

– Doanh nghiệp đã bị phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Doanh nghiệp đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;

– Theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an.

Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ được tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

– Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận;

– Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp về lý do đăng ký thay đổi;

– Đã thực hiện quyết định của tòa án hoặc cơ quan thi hành án và có ý kiến chấp thuận của tòa án, cơ quan thi hành án.

Như vậy hạn chế trên chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định đối với doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp đã áp dụng các biện pháp khắc phục vi phạm, phải đăng ký thay đổi để phục vụ cho quá trình giải thể doanh nghiệp hay đã thực hiện quyết định của tòa án, cơ quan thi hành án thì được tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn của công ty Luật Tiền Phong về vấn đề các trường hợp không được thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 1900 6289 của công ty Luật Tiền Phong để gặp luật sư tư vấn.

Comments

comments

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
1900 6289