Lệ phí đăng ký mã số mã vạch

Lệ phí đăng ký mã số mã vạch

Luật Tiền Phong – Khi đăng ký mã số, mã vạch mang lại nhiều tiện ích cho doanh nghiệp, vậy phí đăng ký mã số mã vạch được Nhà nước quy định cụ thể dưới đây:

1. Giới thiệu về mã số, mã vạch

– Trong hệ thống mã số EAN cho sản phẩm bán lẻ có hai loại, một loại sử dụng 13 con số (EVAN – 13) và loại kia sử dụng con số (EVAN – 8)
– EVAN 13 gồm 13 con số có cấu tạo như sau: Mã quốc gia + Mã doanh nghiệp + mã mặt hàng + số kiểm tra.

2. Phí, lệ phí đăng ký mã số mã vạch:

Các doanh nghiệp, các tổ chức của Việt Nam và nước ngoài khi được cơ quan quản lý Nhà nước về mã số mã vạch hoặc cơ quan được ủy quyền thực hiện việc cấp mã số mã vạch, hướng dẫn sử dụng và duy trì sử dụng ổn định mã vạch, phải nộp lệ phí cấp mã số mã vạch như sau:

Đơn vị: đồng

Lệ phí đăng ký mã số mã vạch
Lệ phí đăng ký mã số mã vạch

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp đăng ký sử dụng mã số, mã vạch sau ngày 30/6/ thì mức phí duy trì nộp trong năm đăng ký bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức duy trì tương ứng với từng giá loại mã số mã vạch theo quy định nêu trên.

Mọi chi tiết xin liên hệ – Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6289

Comments

comments

Viết một bình luận