• Trang Chủ » Luật đất đai » Tư vấn cấp sổ đỏ lần đầu (Page 2)
  Cấp Giấy chứng nhận cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
  16 Tháng Mười Hai, 2016

  Luật Tiền Phong – Nhiều hộ gia đình/cá nhân đã đăng ký quyền sử dụng đất nhưng không xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngay tại thời

  Xem thêm
  Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu tại Hà Nội
  16 Tháng Mười Hai, 2016

  Luật Tiền Phong – Nhằm hỗ trợ khách hàng có nhu cầu thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt

  Xem thêm
  Đất lấn, chiếm có được cấp sổ đỏ không?
  16 Tháng Mười Hai, 2016

  Luật Tiền Phong – Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay sổ đỏ) cho người sử dụng đất hợp pháp. Vậy đất do lấn, chiếm có

  Xem thêm
  Luật sư tư vấn cấp sổ đỏ lần đầu tại Hà Đông
  9 Tháng Mười Hai, 2016

  Luật Tiền Phong – Nhằm hỗ trợ khách hàng trong các thủ tục đất đai nhất là trong thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ),

  Xem thêm
  Tiền sử dụng đất khi làm sổ lần đâu tính như thế nào?
  9 Tháng Mười Hai, 2016

  Luật Tiền Phong – Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử

  Xem thêm
  Không đóng thuế có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?
  8 Tháng Mười Hai, 2016

  Luật Tiền Phong – Quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất được tiến hành như thế nào? Có phải đóng thuế, phí

  Xem thêm
  Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?
  8 Tháng Mười Hai, 2016

  Luật Tiền Phong – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận quyền

  Xem thêm
  Làm sổ đỏ lần đầu có mất tiền không?
  8 Tháng Mười Hai, 2016

  Luật Tiền Phong – Sổ đỏ hay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất là giấy tờ pháp lý

  Xem thêm
  Như nào là sử dụng đất ổn định để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?
  7 Tháng Mười Hai, 2016

  Luật Tiền Phong – Tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất

  Xem thêm
  Không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp nào?
  7 Tháng Mười Hai, 2016

  Luật Tiền Phong – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận quyền

  Xem thêm