Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Luật Tiền Phong – Có nhiều gia đình đã sinh sống ổn định trên đất từ nhiều năm nhưng vẫn chưa có Giấy chứng nhận đối với mảnh đất ở đó. Vậy đã qua nhiều năm như vậy rồi có cần xin cấp Giấy chứng nhận cho đất đó nữa không? Có xin cấp được … Đọc tiếpHồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

error: Content is protected !!
1900 6289