Luật sư tư vấn hoãn chấp hành hình phạt tù

Luật sư tư vấn hoãn chấp hành hình phạt tù

Luật Tiền Phong – Hoãn chấp hành hình phạt tù là trường hợp toà án đã tuyên án nhưng đương sự thuộc trường hợp đáp ứng được một số điều kiện theo quy định của pháp luật nên không phải thi hành án ngay mà được hoãn trong một khoảng thời gian nhất định, Luật Tiền Phong xin chia sẻ các quy định của pháp luật về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Luật sư tư vấn hoãn chấp hành hình phạt tù
Luật sư tư vấn hoãn chấp hành hình phạt tù

1. Các trường hợp hoãn chấp hành hình phạt tù

a) Bị bệnh nặng thì được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục;
b) Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi;
c) Là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn đến 01 năm, trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;
d) Bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, thì được hoãn đến 01 năm
Trong thời gian được hoãn chấp hành hình phạt tù, nếu người được hoãn chấp hành hình phạt lại thực hiện hành vi phạm tội mới, thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định về tổng hợp hình phạt.

Tư vấn pháp luật hình sự
Tư vấn pháp luật hình sự

2. Thủ tục và thẩm quyền hoãn chấp hành hịnh phạt tù

Người có thẩm quyền ra quyết định: Chánh án toà án đã ra quyết định thi hành án.
Thủ tục:
Khi xét thấy người bị kết án thuộc trường hợp được hoãn thì Chánh án có thể tự mình ra quyết định; hoặc có thể căn cứ vào đơn của người bị kết án, văn bản đề nghị của Viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người phải chấp hành án cư trú, cơ quan thi hành án cấp quân khu nơi người phải chấp hành án.
Trình tự giải quyết:
Người bị kết án có thể làm đơn; Viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người phải chấp hành án cư trú, cơ quan thi hành án cấp quân khu nơi người phải chấp hành án có thể ra văn bản đề nghị gửi cho Tòa án đã ra quyết định thi hành án kèm theo các giấy tờ có liên quan.
Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được đơn hoặc văn bản đề nghị hoãn chấp hành hình phạt tù, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án phải xem xét, quyết định.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, Tòa án ra quyết định hoãn phải gửi quyết định đó cho cá nhân, cơ quan sau:

  • Người chấp hành án;
  • Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
  • Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu;
  • Cơ quan thi hành án hình sự Công án cấp huyện nơi người được hoãn chấp hành án đang cư trú;
  • Sở tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định thi hành án có trụ sở.

Luật sư Luật Tiền Phong hỗ trợ đương sự trong việc xin hoãn chấp hành hình phạt tù, mọi thắc mắc cần tư vấn của Khách hàng về nội dung này, vui lòng kết nối với chúng tôi qua số điện thoại 1900 6289 để được tư vấn.
Chúng tôi cũng tiếp nhận thông tin mời luật sư hỗ trợ trong vụ án hình sự, xin hoãn chấp hành hình phạt tù qua email: contact@Luattienphong.vn.

Comments

comments

Viết một bình luận