Mẫu Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh bể bơi

Mẫu Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh bể bơi

Luật Tiền Phong – Mẫu Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh bể bơi

Hotline hỗ trợ dịch vụ 1900 6289

Các bài viết có liên quan: 

Thủ tục cấp phép hoạt động bể bơi

Để được cấp phép hoạt động, bể bơi phải đáp ứng những điều kiện gì?

Mẫu Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh bể bơi

Mẫu số 06

(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

BẢN TÓM TẮT

Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao môn: ……………………

Kính gửi: ……… (tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận)

– Tên tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận (viết bằng chữ  in hoa): …………………..

…………………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………… Fax: ………………………………………………….

Website: ……………………………….Email: ……………………………………………….

Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh của …………………(tên tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận) như sau:

  1. Đội ngũ cán bộ, nhân viên:

– Số lượng:

– Trình độ chuyên môn của từng cán bộ, nhân viên (Danh sách trích ngang kèm theo)

  1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị:

– Mô tả về cơ sở vật chất: …………………………………………………………………..

– Thống kê trang thiết bị, dụng cụ phục vụ hoạt động thể thao tại cơ sở (Bản kê khai kèm theo) ……………………………………………………………………………….

  1. Nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ……………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi cam kết:

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai;

– Đảm bảo duy trì và nâng cấp các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình bày./.

 

 

TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

Trong xu thế phát triển của xã hội hiện nay thì hoạt động bơi lội vừa mang tính giải trí vừa có tính hữu ích cho mọi người. Như vậy, có thể đánh giá hoạt động bể bơi là hoạt động phát triển trong giai đoạn hiện tại và tương lai. Hãy liên hệ với chúng tôi để  được hỗ trợ thủ tục sớm nhất.

========

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn           

Địa chỉ: Tầng 25B1, toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

Comments

comments

Viết một bình luận