Mẫu Đơn đề nghị công nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

Mẫu Đơn đề nghị công nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

Luật Tiền Phong – Thức ăn chăn nuôi nhập khẩu là sản phẩm bị quản lý chặt chẽ về mặt chất lượng, góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong chăn nuôi. Sản phẩm thực phẩm thức ăn chăn nuôi nhập khẩu cần đăng ký Công nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu tại Tổng cục thủy sản (Thức ăn thủy sản) hoặc Cục trồng trọt (Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm). Luật Tiền Phong sau đây xin cung cấp mẫu Đơn đề nghị công nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu.

Có thể bạn quan tâm:

Tư vấn công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi

Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu thức ăn gia súc, gia cầm

Mẫu Đơn đề nghị công nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu
 Mẫu Đơn đề nghị công nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

Mẫu số 06/CN:

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04 /2015/TT-BNNPTNT ngày  12   tháng 02   năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

(Tên đơn vị):………………….

 

Số:……………………………….

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                  ——————

 

                                                                         ………., ngày ………tháng……….năm……..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
 THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM NHẬP KHẨU

 

Kính gửi:  Cục Chăn nuôi

Tên đơn vị nhập khẩu: ………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………; Fax: ……………………..; Email: …………………………………………………

  1. Đề nghị được công nhận chất lượng thức ăn gia súc, gia cầm nhập khẩu sau đây:
TT Tên thức ăn gia súc, gia cầm Bản chất, công dụng Dạng, màu Hãng, nước sản xuất
1        
2        
3        
       

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan về thức ăn chăn nuôi.

                                                                                                        Giám đốc

                                                                                                         (Họ tên, chữ ký và đóng dấu) 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6289

Comments

comments

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
0916.16.26.18