Một số điều kiện khi kinh doanh lữ hành

Một số điều kiện khi kinh doanh lữ hành

Luật Tiền Phong – Cá nhân, tổ chức muốn kinh doanh hoạt động lữ hành phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật. Hy vọng bài viết sau đây của Luật Tiền Phong sẽ cung cấp những thông tin hữu ích về các điều kiện khi kinh doanh lữ hành.

Các bài viết có liên quan:

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Điều kiện để được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế là gì?

Một số điều kiện khi kinh doanh lữ hành
Một số điều kiện cần phải chú ý khi đăng ký hoạt động kinh doanh lữ hành</span>

  1. 1. Điều kiện của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành

Theo quy định của Luật Du lịch 2005 thì một trong các điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế là thời gian hoạt động trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành (tối thiểu 3 năm đối với kinh doanh lữ hành nội địa và tối thiểu 4 năm đối với kinh doanh lữ hành quốc tế). Theo quy định tại Nghị định 92/2007/NĐ-CP hướng dẫn luật Du lịch và Nghị định 180/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật du lịch, thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau:

  • – Quản lý hoạt động lữ hành;
  • – Hướng dẫn du lịch;
  • – Quảng bá, xúc tiến du lịch;
  • – Xây dựng và điều hành chương trình du lịch;
  • – Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định thông qua giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi người đó đã hoặc đang làm việc; các giấy tờ hợp lệ khác xác nhận thời gian người đó làm việc trong lĩnh vực lữ hành.

  1. 2. Điều kiện kinh doanh đại lý lữ hành

Kinh doanh đại lý lữ hành là việc t