Người dân được đóng góp ý kiến với Quy hoạch xây dựng nông thôn

(Luật Tiền Phong)  – quy định về việc lấy ý kiến người dân đối với các chính sách của nhà nước trước khi ban hành đã được từng bước cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật cụ thể, gần đây, hoạt động dân chủ này được thể hiện trong Thông tư 02/2017/TT-BXD hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn và Luật Tiền Phong xin giới thiệu các nội dung của Thông tư này trong bài viết dưới đây:

Các hoạt động phải thực hiện thủ tục lấy ý kiến:

Công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn; hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn.

Hồ sơ quy hoạch chung xây dựng xã:

Bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí, mối liên hệ vùng huyện, vùng liên huyện, bản đồ ranh giới phạm vi nghiên cứu quy hoạch chung xây dựng xã theo tỷ lệ thích hợp.

Thuyết minh;

Dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã;

Các văn bản pháp lý có liên quan; Đĩa CD lưu trữ toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ.

Thực hiện công tác xin ý kiến 

– Cơ quan lập quy hoạch phải phối hợp với UBND xã để lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, đại diện cộng đồng dân cư có liên quan trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn.
– Thời gian lấy ý kiến ít nhất là 20 ngày đối với cơ quan, 40 ngày đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư.
– Nội dung lấy ý kiến:
+ Về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng xã bao gồm: Những định hướng cơ bản về phát triển dân cư; các công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối, hạ tầng xã hội, sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.
+  Về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn bao gồm: Tổ chức không gian; quy mô các công trình công cộng, dịch vụ, nhà ở và các công trình hạ tầng kỹ thuật.
Thông tư 02/2017/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/4/2017, các bạn có mong muốn được nhận bản mềm Thông tư 02, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 6289 hoặc email: contact@luattienphong.vn.

==============

BAN BIÊN TẬP TIN TỨC PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG 

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@Luattienphong.vn

 

Comments

comments

Viết một bình luận