Nhà nước có cấp sổ đỏ đối với đất khai hoang hay không?

Nhà nước có cấp sổ đỏ đối với đất khai hoang hay không?

Luật Tiền PhongGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay gọi là sổ đỏ theo cách gọi dân dã được cấp cho người sử dụng đất hợp pháp. Vậy đất có nguồn gốc khai hoang có được coi là hợp pháp hay không? Có được cấp sổ đỏ hay không?

1.  Quy định về điều kiện cấp sổ của Luật Đất đai

Theo quy định của Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) khi có một trong các loại giấy tờ sau:

–  Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

–  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

–  Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

Nhà nước có cấp sổ đỏ đối với đất khai hoang hay không?
Nhà nước có cấp sổ đỏ đối với đất khai hoang hay không?

–  Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

–  Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

–  Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

–  Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

Và trong các trường hợp đó, người làm hồ sơ xin cấp sổ không phải đóng tiền sử dụng đất.

Tại Điều 101, khoản 2 quy định: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Do đó, đất khai hoang đã sử dụng ổn định, không vi phạm pháp luật đất đai và có xác nhận của UBND xã là đất không có tranh chấp cũng như phù hợp với quy hoạch tại thời điểm xin cấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về căn cứ để xác định như nào là sử dụng đất ổn định có thể tham khảo tại bài viết: Như nào là sử dụng đất ổn định để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

2.  Dịch vụ hỗ trợ của Luật Tiền Phong

Với các Luật sư và Chuyên viên chuyên ngành đất đai, chúng tôi hỗ trợ bạn trong các vấn đề, thủ tục liên quan đến đất đai như:

  • Tư vấn các quy định của pháp luật đất đai và các văn bản có liên quan;
  • Hỗ trợ trong các thủ tục hành chính như: cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất, sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa, hợp thửa, đăng ký tài sản trên đất,…
  • Hỗ trợ xem xét, đánh giá trong tranh chấp đất đai, đại diện đương sự tham gia tố tụng, làm việc với các cơ quan thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng.

Bằng tinh thần Tận tâm và tác phong làm việc Chuyên nghiệp, chúng tôi luôn cam kết mang lại cho khách hàng dịch vụ hỗ trợ tốt nhất! Hãy gọi 1900 6289 để được hỗ trợ!

Comments

comments

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
1900 6289