Nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Luật Tiền Phong – Quyết định xử phạt vi phạm hành chính có những nội dung gì? Pháp luật có điều chỉnh về nội dung này hay không?

Bài viết dưới đây sẽ làm rõ về vấn đề này.

Xử phạt vi phạm hành chính:

Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Theo đó:

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải bao gồm các nội dung chính sau:

–  Địa danh, ngày, tháng, năm ra quyết định;

–  Căn cứ pháp lý để ban hành quyết định;

–  Biên bản vi phạm hành chính, kết quả xác minh, văn bản giải trình của cá nhân, tổ chức vi phạm hoặc biên bản họp giải trình và tài liệu khác (nếu có);

–  Họ, tên, chức vụ của người ra quyết định;

–  Họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm;

–  Hành vi vi phạm hành chính; tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng;

Nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính

–  Điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng;

–  Hình thức xử phạt chính; hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có);

– Quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

–  Hiệu lực của quyết định, thời hạn và nơi thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nơi nộp tiền phạt;

–   Họ tên, chữ ký của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

–  Trách nhiệm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và việc cưỡng chế trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành.

Thời hạn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính:

–  Thời hạn thi hành quyết định là 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt; trường hợp quyết định xử phạt có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.

–  Trường hợp ban hành một quyết định xử phạt vi phạm hành chính chung đối với nhiều cá nhân, tổ chức cùng thực hiện một hành vi vi phạm hoặc nhiều cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính khác nhau trong cùng một vụ vi phạm thì nội dung hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt đối với từng cá nhân, tổ chức phải xác định cụ thể, rõ ràng.

Luật Tiền Phong tư vấn pháp luật đồng thời cung cấp các dịch vụ hỗ trợ pháp lý. Hãy nhấc máy và gọi điện cho chúng tôi theo số 1900 6289 để được các Luật sư của chúng tôi hỗ trợ.

Trân trọng!

Comments

comments

Viết một bình luận