Phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Luật Tiền Phong – Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đóng đầy đủ các loại phí, lệ phí khi xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cụ thể như sau:

Phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
 1. 1. Phí, lệ phí xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Theo biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính, trong quá trình xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cơ sở sản xuất kinh doanh phải nộp các phí, lệ phí như sau:

 • – (1) Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:
    + Cấp lần đầu: 150.000 VNĐ
    + Cấp lại (gia hạn) 1 lần cấp: 150.000 VNĐ
 • – (2) Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đủ điều kiện ATTP 1 lần/cơ sở: 500.000 VNĐ
 • – (3) Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm:
    + Cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ: 1000.000 VNĐ
    + Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu ≤ 100 triệu đồng/tháng: 2.000.000 VNĐ
    + Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu > 100 triệu đồng /tháng 1 lần/cơ sở: 3.000.000 VNĐ 
 • – (4) Phí thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm:
 •   + Cửa hàng bán lẻ thực phẩm: 500.000 VN
 •   + Đại lý, cửa hàng bán buôn thực phẩm 1 lần/cơ sở : 1.000.000 VNĐ
 • – (5) Phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:
    + Cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn dưới 200 suất ăn; cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố có vị trí cố định: 500.000 VNĐ
    + Cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn từ 200 suất ăn đến 500 suất ăn: 600.000 VNĐ
    + Cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn từ 500 suất ăn trở lên: 700.000 VNĐ
    + Cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố 1 lần/cơ sở: 500.000 VNĐ
 1. 2. Dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của Luật Tiền Phong

 • – Tư vấn các hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
 • Luật Tiền Phong sẽ thực hiện trọn gói thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm với chi phí phù hợp và thời gian nhanh nhất;
 • – Tư vấn các vấn đề khác về an toàn thực phẩm.

Để nhận được tư vấn cụ thể và đăng ký dịch vụ của Luật Tiền Phong, xin vui lòng liên hệ tới Hotline 1900 6289

Có thể bạn quan tâm: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuấtĐiều kiện để được cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm

Gửi một bình luận