Tư vấn quy định của pháp luật về đăng ký hoạt động khuyến mại

(Luật Tiền Phong) – Khuyến mại là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại rất phổ biến hiện nay của các thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

Trên thực tế hiện nay, các hoạt động khuyến mại được tung ra rất nhiều với những giải thưởng hấp dẫn, thu hút người tiêu dùng, nhưng không phải hoạt động khuyến mại nào cũng được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Từ những tình huống trên thực tế, Luật Tiền Phong đã biên tập lại thành một bài viết về đăng ký hoạt động khuyến mại như sau:

Tư vấn quy định của pháp luật về đăng ký hoạt động khuyến mại
Tư vấn quy định của pháp luật về đăng ký hoạt động khuyến mại

1. Các hình thức khuyến mại  cần phải đăng ký với cơ quan nhà nước:

Khi thực hiện các hình thức khuyến mại sau đây, doanh nghiệp phải đăng ký trước với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm:

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình khuyến mại mang tính may rủi
– Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
– Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền; không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
– Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó
– Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
– Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố
– Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
– Khuyến mại hàng hóa, dịch vụ thông qua internet và các phương tiện điện tử khác

2. Trình tự thủ tục đăng ký các hình thức khuyến mại

Để thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại, cần thực hiện 02 bước như sau:

Bước 1: Thông báo về việc tổ chức thực hiện khuyến mại

– Thương nhân phải gửi thông báo bằng văn bản về chương trình khuyến mại đến các Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại chậm nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

– Nội dung thông báo về chương trình khuyến mại:

+ Tên chương trình khuyến mại;

+ Địa bàn thực hiện khuyến mại; địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại;

+ Hình thức khuyến mại;

+ Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại;

+ Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc chương trình khuyến mại;

+ Khách hàng của chương trình khuyến mại;

+ Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại.

– Đặc biệt, đối với hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố, trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại, thương nhân thực hiện khuyến mại có trách nhiệm:

+ Gửi báo cáo bằng văn bản đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại về kết quả trúng thưởng;

+ Thông báo công khai kết quả trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi tổ chức chương trình khuyến mại và tại các địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại.

Bước 2: Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại

– Cơ quan có thẩm quyền đăng ký:

+ Sở Thương mại đối với chương trình khuyến mại thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Bộ Thương mại đối với chương trình khuyến mại thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

– Hồ sơ đăng ký: 

 + Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại;

+ Thể lệ chương trình khuyến mại;

+ Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;

+ Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;

+ Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng (nếu có);

+ Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có).

– Trình tự thủ tục:

Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền xem xét, xác nhận bằng văn bản việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Luật Tiền Phong hỗ trợ các thủ tục đăng ký hình thức khuyến mại tại tổng đài 1900 6289 các bạn liên hệ để được hỗ trợ thực hiện.

 

===============

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattiephong.vn

Địa chỉ: Tầng 25B1, toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

 

Comments

comments

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
1900 6289