Quy định mới về chi phí bảo trì công trình xây dựng

(Luật Tiền Phong)  – Bảo trì công trình xây dựng là việc Chủ đầu tư phải thực hiện một số công việc nhất định, trong thời hạn nhất định nhằm bảo đảm sự an toàn, tuổi thọ công trình theo quy định của pháp luật. Vừa qua Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 03.2017 hướng dẫn về chi phí bảo trì công trình xây dựng, Luật Tiền Phong trân trọng giới thiệu các quy định mới trong bài viết dưới đây:

Quy định mới về chi phí bảo trì công trình xây dựng
Quy định mới về chi phí bảo trì công trình xây dựng

Nguyên tắc xác định chi phí bảo trì 

Chi phí bảo trì công trình xây dựng được xác định bằng dự toán bảo trì công trình xây dựng;

– Dự toán bảo trì là toàn bộ chi phí cần thiết được xác định theo yêu cầu các công việc cần phải thực hiện phù hợp với quy trình bảo trì công trình xây dựng được duyệt. Dự toán bảo trì có thể gồm một, một số hoặc toàn bộ các nội dung chi phí trong thực hiện bảo trì công trình xây dựng theo yêu cầu của quy trình bảo trì công trình xây dựng được duyệt

Dự toán bảo trì được xác định phù hợp với quy trình bảo trì công trình xây dựng được duyệt hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo trì;

– Phải căn cứ kế hoạch bảo trì.

Các loại chi phí bảo trì công trình xây dựng

  1. – Chi phí lập, thẩm tra quy trình bảo trì công trình xây dựng;
  2. – Chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm;
  3. – Chi phí sửa chữa công trình định kỳ và đột xuất;
  4. – Chi phí kiểm định chất lượng công trình phục vụ công tác bảo trì (nếu có);
  5. – Chi phí quan trắc công trình phục vụ công tác bảo trì, kiểm tra công trình đột xuất theo yêu cầu (nếu có);
  6. – Chi phí đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình trong quá trình khai thác sử dụng;
  7. – Các chi phí cần thiết khác có liên quan.

 Phương pháp xác định chi phí bảo trì

Chi phí bảo trì được xác định theo tỷ lệ %, hoặc khối lượng và đơn giá.

Các loại chi phí bảo trì:

– Chi phí lập, thẩm tra quy trình bảo trì công trình xây dựng được xác định trong chi phí thiết kế kỹ thuật;

– Chi phí sửa chữa công trình, chi phí kiểm định chất lượng công trình phục vụ công tác bảo trì, chi phí quan trắc công trình phục vụ công tác bảo trì, chi phí đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình trong quá trình khai thác sử dụng được lập dự toán theo phương pháp khối lượng và đơn giá hoặc phương pháp kết hợp.

Định mức xây dựng phục vụ bảo trì

Được xác định trên cơ sở tham khảo, áp dụng, vận dụng các định mức xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền công bố. Trường hợp cần phải xây dựng định mức xây dựng phục vụ bảo trì cho các công việc mới hoặc điều chỉnh các định mức xây dựng đã được công bố để phù hợp với tính chất, đặc điểm, điều kiện, biện pháp thi công, yêu cầu kỹ thuật các công việc bảo trì công trình nói trên thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tổ chức xây dựng hoặc điều chỉnh và có thể thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực theo quy định để xác định định mức mới hoặc điều chỉnh định mức làm cơ sở để xác định chi phí bảo trì.

Quản lý chi phí bảo trì

Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự toán bảo trì công trình hoặc thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực theo quy định để lập, thẩm tra dự toán bảo trì công trình xây dựng làm cơ sở phê duyệt dự toán bảo trì công trình xây dựng. Trường hợp dự toán sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình có chi phí từ 5 trăm triệu đồng trở lên mà từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

Chi phí lập và thẩm tra quy trình bảo trì công trình xây dựng được tính bổ sung vào chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình trong tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán chi phí bảo trì công trình trong trường hợp công trình xây dựng của dự án đang thực hiện đầu tư xây dựng nhưng chưa triển khai việc lập quy trình bảo trì công trình hoặc công trình xây dựng đã đưa vào khai thác sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì xây dựng.

Thông tư 03/2017/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/5/2017.

Mọi nhu cầu tư vấn pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, quản lý nhà chung cư, mua bán/thừa kế, tặng cho nhà chung cư, nhà đất, liên hệ tổng đài 1900 6289  hoặc email: contact@luattienphong.vn để được giải đáp!

==============

BAN BIÊN TẬP TIN TỨC PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG 

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@Luattienphong.vn

Viết một bình luận