Quy định mới về giá dịch vụ hàng không 2017

(Luật Tiền Phong)  – dịch vụ chuyên ngành hàng không với mức giá cao quá mức bình thường là thực trạng đang tồn tại được đông đảo hành khách phản ánh trong thời gian qua. Ngày 14/3/2018, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 07/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2015/TT-BGTVT về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không, Luật Tiền Phong tổng hợp một số nội dung mới đáng chú ý trong văn bản này trong bài viết dưới đây:

Quy định mới về được giá hàng không 2017
(Ảnh: Internet) Quy định mới về được giá hàng không 2017

 

1. Về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không

Bổ sung thêm quyền khai thác dịch vụ hàng không được nhượng quyền gồm: nhà ga hành khách; nhà ga, kho hàng hóa; phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không; kỹ thuật hàng không; cung cấp suất ăn hàng không; cung cấp xăng dầu hàng không.

2. Điều chỉnh tăng hoặc giảm giá

Bộ GTVT sẽ quyết định khung giá dịch vụ nhượng quyền cung cấp xăng dầu; suất ăn; nhà ga, kho hàng hóa… do DN có vị trí độc quyền, nhóm DN có vị trí thống lĩnh thị trường khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Nhà cung cấp dịch vụ phải gửi thông báo mức giá hoặc Hồ sơ kê khai giá tới Cục Hàng không Việt Nam trong trường hợp điều chỉnh tăng hoặc giảm giá trên 5% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó (bao gồm cả trường hợp cộng dồn các lần điều chỉnh tăng, giảm giá liên tục.

Trường hợp kê khai giảm giá, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện giảm giá ngay, đồng thời gửi hồ sơ kê khai giá hoặc thông báo mức giá đến Cục Hàng không.

3. Quy trình tiếp nhận hồ sơ kê khai giá

  1. Khi nhận được hồ sơ kê khai giá, Cục Hàng không Việt Nam ghi ngày, tháng, năm nhận văn bản và đóng dấu công văn đến, đồng thời chuyển lại 01 bản hồ sơ cho tổ chức, cá nhân kê khai (chuyển trực tiếp, qua bưu điện, fax hoặc thư điện tử).
  2. Trường hợp hồ sơ kê khai giá không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc, Cục Hàng không Việt Nam thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
  3. Hết thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ kê khai giá đầy đủ, nếu Cục Hàng không Việt Nam không có ý kiến yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình, bổ sung về các nội dung, thành phần của hồ sơ thì tổ chức, cá nhân được thực hiện giá kê khai.
  4. Trường hợp kê khai giảm giá, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện giảm giá ngay, đồng thời gửi hồ sơ kê khai giá hoặc thông báo mức giá đến Cục Hàng không Việt Nam. 

4. Lựa chọn tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ phi hàng không

Việc lựa chọn tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ phi hàng không được thực hiện theo quy định của Chính phủ tại Nghị định 102/2015 và Thông tư số 17/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Các tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không tiếp tục thực hiện các điều khoản theo hợp đồng đã ký kết với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa đến ngày hợp đồng hết hiệu lực. Sau ngày hợp đồng hết hiệu lực, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa thực hiện lựa chọn tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ phi hàng không theo quy định tại Thông tư 07.

Thông tư cũng ban hành một số mẫu biểu áp dụng từ ngày Thông tư có hiệu lực là ngày 27/4/2017.

Tổng đài 1900 6289 của Luật Tiền Phong tiếp nhận các câu hỏi, ý kiến về lĩnh vực này, các bạn có thể liên hệ tổng đài hoặc yêu cầu chia sẻ Thông tư 07 qua email: contact@luattienphong.vn.

==============

BAN BIÊN TẬP TIN TỨC PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG 

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@Luattienphong.vn

 

Comments

comments

Viết một bình luận