Quy định mới về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội

Quy định mới về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội

(Luật Tiền Phong) – Doanh nghiệp xã hội là một loại hình doanh nghiệp mới lần đầu tiên được quy định trong luật doanh nghiệp 2014. Doanh nghiệp xã hội là doanh nghiệp như thế nào, có quyền và nghĩa vụ gì và khác biệt cơ bản giữa doanh nghiệp xã hội và các loại hình doanh nghiệp khác như thế nào? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của Luật Tiền Phong để biết chi tiết.

Quy định mới về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội
Quy định mới về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội

1. Doanh nghiệp xã hội là gì và tiêu chí gì để xác định doanh nghiệp xã hội?

Trước tiên phải khẳng định doanh nghiệp xã hội là một dạng doanh nghiệp, có thể được thành lập dưới loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Song để được coi là doanh nghiệp xã hội thì doanh nghiệp này phải đáp ứng được các tiêu chí quy định tại điều 10 Luật Doanh nghiệp, bao gồm:

a) Là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định;

b) Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng;

c) Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký.

2. Các quyền và nghĩa vụ đặc thù của doanh nghiệp xã hội

Ngoài các quy định chung của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp thì doanh nghiệp xã hội còn phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ cụ thể sau đây:

a) Duy trì mục tiêu xã hội  trong suốt quá trình hoạt động; trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động muốn chuyển thành doanh nghiệp xã hội hoặc doanh nghiệp xã hội muốn từ bỏ mục tiêu xã hội, môi trường, không sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư thì doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền để tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật;

b) Chủ sở hữu doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp xã hội được xem xét, tạo thuận lợi và hỗ trợ trong việc cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy chứng nhận có liên quan theo quy định của pháp luật;

c) Được huy động và nhận tài trợ dưới các hình thức khác nhau từ các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác của Việt Nam và nước ngoài để bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động của doanh nghiệp;

d) Không được sử dụng các khoản tài trợ huy động được cho mục đích khác ngoài bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động để giải quyết vấn đề xã hội, môi trường mà doanh nghiệp đã đăng ký;

đ) Trường hợp được nhận các ưu đãi, hỗ trợ, doanh nghiệp xã hội phải định kỳ hằng năm báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp xã hội khác biệt với doanh nghiệp cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích

  • Doanh nghiệp cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích được hạch toán và bù đắp chi phí theo giá do pháp luật về đấu thầu quy định hoặc thu phí sử dụng dịch vụ theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Được bảo đảm thời hạn cung ứng sản phẩm, dịch vụ thích hợp để thu hồi vốn đầu tư và có lãi hợp lý;
  • Cung ứng sản phẩm, dịch vụ đủ số lượng, đúng chất lượng và thời hạn đã cam kết theo giá hoặc phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định;
  • Bảo đảm các điều kiện công bằng và thuận lợi như nhau cho các khách hàng;
  • Chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về số lượng, chất lượng, điều kiện cung ứng và giá, phí sản phẩm, dịch vụ cung ứng.

Như vậy điểm khác cơ bản của doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công íchvới doanh nghiệp xã hội là ở mục tiêu thương mại trọn vẹn. Doanh nghiệp xây dựng và cung ứng các sản phẩm hoặc dịch vụ công ích là doanh nghiệp hướng đến mục tiêu thương mại và được nhà nước cho phép thu phí và lệ phí để bù đắp các chi phí cũng như đạt được lợi nhuận theo kế hoạch đã báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các bạn có nhu cầu tư vấn về doanh nghiệp xã hội hoặc các vấn đề liên quan đến thành lập thay đổi đăng ký kinh doanh có thể liên hệ đến tổng đài 1900 6289 của chúng tôi để được  tư vấn.

>>> Doanh nghiệp của các quyền và nghĩa vụ gì theo quy định của pháp luật Việt Nam?

================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tầng 25B1, toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

Comments

comments

Viết một bình luận