Quy định về giao dịch dân sự của Bộ luật dân sự 2015

Quy định về giao dịch dân sự của Bộ luật dân sự 2015

Quy định về giao dịch dân sự của Bộ luật dân sự 2015

Luật Tiền Phong – Các giao dịch dân sự được quy định như thế nào? Giao dịch dân sự có quy định phải đảm bảo điều kiện gì đặc biệt hay không?

1.  Khái niệm về giao dịch dân sự và điều kiện có hiệu lực của giao dịch

Tại Bộ luật dân sự định nghĩa:

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự:

–  Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

–  Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

–  Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Quy định về giao dịch dân sự của Bộ luật dân sự 2015
Quy định về giao dịch dân sự của Bộ luật dân sự 2015

Trong một số trường hợp, hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.

2.  Hình thức giao dịch dân sự

Giao dịch dân sự được thể hiện qua một trong các hình thức sau:

–  Lời nói;

–  Văn bản;

–  Hành vi.

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

Với các trường hợp luật định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.

Luật Tiền Phong

Tận tâm – Chuyên nghiệp

Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 1900 6289 để được hỗ trợ. Các luật sư của Luật Tiền Phong sẽ hỗ trợ khách hàng trong mọi trường hợp!

Comments

comments

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
1900 6289