Quy trình xác định giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Quy trình xác định giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Luật Tiền Phong – Căn cứ để tính tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được dựa vào đâu? Có quy định nào điều chỉnh riêng về vấn đề này không?

Quy trình xác định giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất
Quy trình xác định giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Việc thu hồi đất của nhà nước được thực hiện theo một quy trình nghiêm ngặt. Và việc bồi thường bao nhiêu, như thế nào cũng được xác định dựa trên cơ sở pháp luật.

Quy trình thực hiện như sau:

Bước 1: Thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất:

Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc: Sở Tài nguyên và Môi trường thuê đơn vị tư vấn lập chứng thư định giá đất hoặc thông báo bổ sung hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện theo quy định.

Bước 2:  Đơn vị tư vấn xác định giá:

Trong thời hạn không quá 8 ngày làm việc đơn vị tư vấn giá đất có trách nhiệm lập chứng thư định giá đất và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường;

Bước 3: Xây dựng phương án giá đất:

Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì họp liên ngành xem xét phương án giá đất, trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể Thành phố thẩm định;

Bước 4: Thẩm định giá đất cụ thể thành phố họp thẩm định phương án giá đất:

Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thành phố thẩm định phương án giá đất và thông báo kết quả thẩm định giá đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường;

Bước 5: Trình UBND Thành phố phê duyệt giá đất:

Trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc từ khi nhận được kết quả thẩm định giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện phương án giá đất, trình UBND Thành phố phê duyệt;

Bước 6: UBND Thành phố ký quyết định phê duyệt giá đất:

Thời gian thực hiện 5 ngày làm việc .

Như vậy, tổng thời gian thực hiện là khoảng 35 ngày làm việc và không có phí, lệ phí nhà nước theo quy định.

Luật Tiền Phong tư vấn pháp luật và hỗ trợ các dịch vụ pháp lý liên quan. Để được trao đổi cũng như yêu cầu dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900 6289. Luật Tiền Phong luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp thắc mắc.

Trân trọng!

Comments

comments

Viết một bình luận