Lệ phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

(Luật Tiền Phong) – Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đóng đầy đủ các loại phí, lệ phí khi xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Cụ thể về các loại và mức lệ phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an … Đọc tiếpLệ phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

error: Content is protected !!
1900 6289