Cấp sổ đỏ trong trường hợp diện tích đất tăng so với hồ sơ

Cấp sổ đỏ trong trường hợp diện tích đất tăng so với hồ sơ

(Luật Tiền Phong) – Khi cấp sổ đỏ đo lại mà diện tích đất lớn hơn hồ sơ địa chính, hoặc được cấp sổ đỏ rồi mà khi đăng ký biến động diện tích lớn hơn thì giải quyết như thế nào. Đây là vấn đề được nhiều người dân quan tâm, đặt câu hỏi … Đọc tiếpCấp sổ đỏ trong trường hợp diện tích đất tăng so với hồ sơ