• chuyển nhượng quyền sử dụng đất
  14 Tháng Tám, 2017

  Chuyển nhượng quyền sử dụng đất chính là chuyển quyền sử dụng đất trong đó bên chuyển nhượng giao quyền sử dụng đất và giao đất và cho bên được chuyển

  Xem thêm
  Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất
  28 Tháng Mười, 2016

  Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất Luật Tiền Phong – Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Nhu cầu về chuyển nhượng đất đai trong tình hình

  Xem thêm