Tư vấn cách lựa chọn đăng ký ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp và ngành, nghề kinh doanh

Luật Tiền Phong – Ngành, nghề kinh doanh được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp, được ghi và mã hóa theo ngành cấp bốn trong Hệ thống của ngành kinh tế Việt Nam. Việc lựa chọn, bổ sung, thay đổi ngành nghề, kinh doanh phải đảm … Đọc tiếpTư vấn cách lựa chọn đăng ký ngành nghề kinh doanh