Thu tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ với đất được giao không đúng thẩm quyền?

Luật sư tư vấn cấp sổ đỏ lần đầu tại Hà Đông

Luật Tiền Phong – Nhằm hỗ trợ khách hàng trong các thủ tục đất đai nhất là trong thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), trong bài viết sau đây Luật Tiền Phong sẽ tư vấn về tiền sử dụng đất phải đóng khi làm sổ đỏ lần đầu. Đối … Đọc tiếpThu tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ với đất được giao không đúng thẩm quyền?