Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Luật Tiền Phong Khi mà nhà đầu tư nước ngoài đang ngày càng tiến sâu vào thị trường Việt Nam, thì việc thành lập các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta cũng tăng theo đó.

Để giải đáp những thắc mắc về việc thành lập doanh nghiệp của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như thế nào, chúng tôi đã có bài viết hướng dẫn như sau:

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
  1. 1. Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hiện nay, Luật Đầu tư đã quy định nhà đầu tư nước ngoài hoàn toàn có thể thực hiện hoạt động đầu tư qua các hình thức: thành lập tổ chức kinh tế mới, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế đã được thành lập.

Đối với trường hợp nhà đầu tư thành lập tổ chức kinh tế thì trước khi hoạt động, nhà đầu tư sẽ phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư; hoặc phải xin Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  1. 2. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư

Như đã nói ở trên, trước khi thành lập doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ phải xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư.

Bài viết sau đây của chúng tôi chủ yếu tư vấn về các trường hợp nhà đầu tư phải xin dự án đầu tư, không phải xin Quyết định chủ trương đầu tư.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư gồm có:

– a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

– b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– c) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

– d) Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– đ) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

– e) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

– g) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Đối với trường hợp xin Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh, Thủ tướng Chính Phủ, Quốc hội thì hồ sơ xin cấp Quyết định chấp thuận tương tự như hồ sơ nói trên. Bạn đọc và quý khách hàng có thể tham khảo tại các Điều 33, 34, 35 Luật Đầu tư 2014.

  1. 3. Hồ sơ xin thành lập doanh nghiệp

Sau khi đã hoàn thiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đã được chấp thuận, Nhà đầu tư tiếp tục thực hiện thủ tục xin thành lập doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp mà nhà đầu tư muốn dự định quản lý. Bạn đọc có thể tham khảo các bài viết tại trang: luattienphong.vn hoặc luattienphong.net.

  1. 4. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là Sở Kế hoạch đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư.

Hồ sơ xin thành lập doanh nghiệp được thực hiện tại Sở Kế hoạch đầu tư nơi nhà đầu tư dự kiến đặt trụ sở chính.

Nhà đầu tư sau khi thành lập doanh nghiệp xong, cần làm các thủ tục tiếp theo như khắc dấu doanh nghiệp, công bố con dấu doanh nghiệp,…

  1. 5. Thời gian giải quyết

Thời gian xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 15 ngày làm việc

Thủ tục thành lập doanh nghiệp: 3-5 ngày làm việc

Mọi chi tiết xin liên hệ tổng đài tư vấn 1900 6289 của chúng tôi, hoặc đặt câu hỏi đến hòm thư contact@luattienphong.vn để nhận được sự trợ giúp sớm nhất và chính xác nhất.

 

Comments

comments

Viết một bình luận