Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy

Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy

Luật Tiền Phong – Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đối với bản công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá nhân được thực hiện ra sao?
Bài viết sau chúng tôi sẽ giới thiệu về vấn đề này.

Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy
Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy

1.  Trình tự thực hiện thủ tục

Đối với tổ chức, cá nhân công bố hợp quy:

Bước 1: Đánh giá sự phù hợp của đối tượng được công bố với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, việc đánh giá có thể do tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy thực hiện;

– Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy tự đánh giá hợp quy thì phải thực hiện việc thử nghiệm tại phòng thử nghiệm được công nhận hoặc được cơ quan ban hành quy chuẩn chỉ định.

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan quản lý và tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Tỉnh, thành phố).

Đối với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng:

– Tiếp nhận hồ sơ tại phòng Quản lý tiêu chuẩn chất lượng;

– Xem xét, yêu cầu chỉnh sửa bổ sung (nếu có);

– Vào sổ đăng ký và cấp thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy.

2.  Hồ sơ thực hiện

Hồ sơ thực hiện đối với từng trường hợp cần chuẩn bị bao gồm: (02 bộ hồ sơ)

Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy:

–  Bản công bố  sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (theo Mẫu tại phụ lục XI ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN);

–  Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng…)

–  Bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp.

Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh:

– Bản công bố  sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (theo

Mẫu tại phụ lục XI ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN);

–  Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng…)

–  Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định tại phụ lục XIII ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN (hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001);

–  Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có);

–  Kế hoạch giám sát định kỳ.

–  Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan.

3.  Lệ phí thực hiện thủ tục

Lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp quy 150.000 đ/giấy theo quy định tại Thông tư 183/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016.

Công ty Luật Tiền Phong thực hiện tư vấn pháp luật và cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho khách hàng. Mọi băn khoăn, thắc mắc của bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được tháo gỡ và giải quyết.

Xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH TIỀN PHONG

Địa chỉ: Phòng 25B1, tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 1900 6289

Email: contact@luattienphong.vn

Comments

comments

Viết một bình luận