Thủ tục cấp GCN hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học

Thủ tục cấp GCN hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học

(Luật Tiền Phong) tư vấn các quy định mới nhất của pháp luật và hỗ trợ thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học trong bài viết sau đây:

Thủ tục cấp GCN hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học
Thủ tục cấp GCN hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học

Thứ nhất, điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Thông tư 03/2011/ TT-BGDĐT ban hành quy ché tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học thì điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học là:

+ Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+ Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Thứ hai, hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

– Tờ trình xin thành lập trung tâm;

– Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

+ Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

+ Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

+ Cơ sở vật chất của trung tâm;

+ Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

– Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

Thứ ba, cách thức thực hiện và thời gian giải quyết

– Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của Sở giáo dục và đào tạo.

Thời gian giải quyết: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm, cơ quan quyết định thành lập trung tâm có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học ra quyết định thành lập.

Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.

Luật Tiền Phong hỗ trợ thủ tục xin Giấy chứng nhận hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học. Nếu có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ tới tổng đài 1900 6289 để được giải đáp.

================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tầng 25B1, toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

 

 

 

 

Comments

comments

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
1900 6289