Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Luật Tiền Phong – Doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động cho doanh nghiệp khác thuê lại lao động của doanh nghiệp mình khi có nhu cầu thì phải được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định. Vậy để được cấp thì doanh nghiệp cần đáp ứng được điều kiện gì, cách thức thực hiện ra sao?

1.  Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Theo quy định tại Nghị định 55/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động ban hành ngày 22 tháng 5 năm 2013, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động gồm:

– Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 55/2013/NĐ-CP (bản chính);

– Văn bản chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định (bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu), cụ thể:

+ Đối với doanh nghiệp thành lập mới thì hồ sơ xác nhận vốn pháp định gồm có các văn bản được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP,đó là: Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân.

Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Đối với số vốn được góp bằng tiền phải có văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam, nơi doanh nghiệp gửi vốn góp bằng tiền về mức vốn được gửi.

Đối với số vốn góp bằng tài sản phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

Trường hợp số vốn được góp bằng tiền thì phải có văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập. Số tiền ký quỹ tối thiểu phải bằng số vốn góp bằng tiền của các thành viên sáng lập và chỉ được giải ngân sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Đối với doanh nghiệp đang hoạt động có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh cho thuê lại lao động, thì hồ sơ xác nhận vốn pháp định phải có văn bản xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập về mức vốn hiện có thuộc sở hữu của doanh nghiệp đó được ghi trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất (năm đăng ký hoặc năm trước liền kề năm đăng ký), đảm bảo lớn hơn hoặc bằng mức vốn pháp định theo quy định tại Nghị định 55/2013/NĐ-CP là 2 tỷ đồng;

– Giấy chứng nhận việc đã thực hiện ký quỹ theo quy định (bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu);

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp (bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu);

– Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp, theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH (bản chính);

– Hợp đồng về việc quản lý, điều hành hoạt động cho thuê lại lao động hoặc hợp đồng về việc quản lý, điều hành hoạt động cung ứng lao động để chứng minh về việc có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động của người đứng đầu doanh nghiệp cho thuê (trường hợp Hợp đồng lập bằng ngôn ngữ không phải là tiếng Việt thì phải được dịch công chứng sang tiếng Việt);

– Giấy chứng minh đủ điều kiện về địa điểm theo quy định ( bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu).

2.  Trình tự thực hiện thủ tục

– Bước 1:

Doanh nghiệp nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị thẩm định, đồng thời gửi 01 hồ sơ trên về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;

– Bước 2:

Trong thời hạn 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ và gửi kết quả thẩm định cùng 01 bản sao hồ sơ của doanh nghiệp về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Trường hợp hồ sơ của doanh nghiệp nộp không đầy đủ các văn bản theo quy định, thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp về việc đề nghị bổ sung các văn bản còn thiếu;

– Bước 3:

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, tiến hành việc cấp Giấy phép; trường hợp không cấp có văn bản trả lời doanh nghiệp, đồng thời gửi cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi tiến hành thẩm định hồ sơ;

– Bước 4:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, trước ngày bắt đầu hoạt động cho thuê lại lao động, doanh nghiệp cho thuê phải thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh về địa điểm đặt trụ sở, địa bàn hoạt động; thời gian bắt đầu hoạt động; kèm theo bản sao Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và danh sách những người quản lý, người giữ các chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê; niêm yết công khai bản sao Giấy phép tại trụ sở chính của doanh nghiệp. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp hoặc đổi Giấy phép, doanh nghiệp phải đăng nội dung Giấy phép trên một báo điện tử trong 05 ngày liên tiếp.

Về việc xin cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, Luật Tiền Phong hoàn toàn có thể hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục này. Chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết các quy định cũng như chuẩn bị hồ sơ theo quy định để thực hiện thủ tục này tại cơ quan thẩm quyền, hỗ trợ khách hàng với thời gian sớm nhất theo quy định pháp luật.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ 1900 6289!

Comments

comments

Viết một bình luận