Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

(Luật Tiền Phong) – tư vấn, hỗ trợ dịch vụ cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong bài viết chi tiết sau đây:

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thứ nhất, thế nào là người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động và hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

– Khoản 1 Điều 3 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thì người lao động đi làm việc theo hợp đồng lao động là công dân Việt Nam cứ trú tại Việt Nam, có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận người lao động, đi làm việc ở nước ngoài theo quy định Luật này.

– Khoản 3 Điều 3 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp với người lao động về quyền, nghĩa vụ các bên trong việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Thứ hai, về điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

– Điều 8 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động thì hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Điều 3 Nghị định 126/2007/NĐ-CP thì vốn pháp định của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là 5 tỷ đồng.

 – Căn cứ theo quy định Điều 9 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động thì doanh nghiệp có vốn pháp định theo quy định của pháp luật có đủ các điều kiện dưới đây thì được cấp giấy phép:

+ Có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

+ Có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường hợp doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì phải có phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

+ Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế;

+ Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ. Khoản 1 Điều 5 Nghị định 126/2007/NĐ-CP thì mức tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ là một tỷ đồng.

Thứ ba, hồ sơ, cách thức thực hiện, thời gian thực hiện lệ phí cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

– Hồ sơ cấp giấy phép bao gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định.

Cách thức thực hiện: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Cục quản lý lao động ngoài nước – Bộ lao động – thương binh và xã hội.

Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội xem xét cấp giấy phép cho doanh nghiệp.

Lệ phí: Căn cứ theo quy định Điều 7 Nghị định 126/2007/NĐ-CP thì lệ phí cấp giấy phép là 5 triệu đồng. Doanh nghiệp nộp lệ phí cấp giấy phép tại thời điểm nhận giấy phép tại thời điểm nhận giấy phép.

Luật Tiền Phong hỗ trợ và cung cấp thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Liên hệ 1900 6289 để được hỗ trợ dịch vụ. 

================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tầng 25B1, toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

Comments

comments

Viết một bình luận