Thủ tục cấp giấy phép triển lãm trưng bày tại Hà Nội

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm trưng bày tại Hà Nội

(Luật Tiền Phong) – cá nhân hoặc doanh nghiệp sẽ được thực hiện triển lãm trưng bày? thủ tục xin cấp giấy phép triển lãm trưng bày tại Hà Nội do cơ quan nào giải quyết? bài viết sau đây chúng tôi xin giới thiệu quy định mới nhất về thủ tục cấp giấy phép triển lãm trưng bày tại Hà Nội để các bạn tham khảo như sau:

Thủ tục xin cấp giấy phép triển lãm, trưng bày tại Hà Nội

Thủ tục xin cấp giấy phép triển lãm, trưng bày tại Hà Nội

Thứ nhất, thẩm quyền cấp giấy phép triển lãm

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 103/2009/NĐ-CP ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh oanh dịch vụ văn hóa công cộng thì Triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh của tổ chức, cá nhân Việt Nam, triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, triển lãm văn hóa, nghệ thuật khác của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định sau:

+  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép đối với triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh có quy mô toàn ngành của các cơ quan trung ương; triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, triển lãm văn hóa, nghệ thuật khác của nước ngoài có danh nghĩa đại diện cho một nước hoặc có sự phối hợp của nhiều nước; triển lãm của tổ chức quốc tế trưng bày tại Việt Nam;

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép đối với triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh của các tổ chức, cá nhân thuộc địa phương; triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh của các cơ quan trung ương; triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, triển lãm văn hóa, nghệ thuật khác của tổ chức, cá nhân nước ngoài trưng bày tại địa phương mà không thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thứ hai, hồ sơ xin cấp giấy phép triển lãm

Tổ chức, cá nhân muốn tổ chức triển lãm văn hóa, nghệ thuật phải gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép triển lãm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm trong đó ghi rõ thời hạn, địa điểm dự định triển lãm
  • Danh mục tác phẩm, tác giả, đối với triển lãm ảnh phải ghi rõ kích thước tác phẩm; đối với triển lãm mỹ thuật phải ghi rõ chất liệu, kích thước tác phẩm, ảnh tác phẩm kích thước từ 9 x 12 cm trở lên;
  • Mấy giấy mời, catalogue giới thiệu nội dung triển lãm.
  • Bản cam kết khi tổ chức triển lãm không vi phạm các quy định cấm theo quy định của pháp luật hiện hành.
  • Các văn bản có liên quan bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt Nam.

Thứ ba, cách thức thực hiện, thời gian giải quyết

  • Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở văn hóa, Thể Thao và Du lịch Hà Nội.
  • Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày là việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lê, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy phép; trong trường hợp không cấp giấy phép phai trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thứ tư, điều kiện triển lãm và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm

Triển lãm văn hóa, nghệ thuật phải tuân thủ theo các điều kiện sau đây:

+ Hiện vật, tài liệu triển lãm phải phù hợp với chủ đề, nội dung của triển lãm; có nguồn gốc, xuất xứ và quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của người tổ chức triển lãm;

+ Địa điểm tổ chức triển lãm phải có diện tích phù hợp với tính chất và quy mô của triển lãm; đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn xã hội, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; đảm bảo các điều kiện phòng, chống cháy nổ;

+ Chủ địa điểm triển lãm chỉ được cho tổ chức triển lãm khi có giấy phép theo quy định của pháp luật hiện hành

Tổ chức, cá nhân đã đăng ký triển lãm, hoặc đã được cấp giấy phép triển lãm có trách nhiệm:

+ Đảm bảo nội dung, hình thức trưng bày của triển lãm đúng với hồ sơ đã đăng ký hoặc giấy phép triển lãm đã được cấp;

+ Sau khi đăng ký hoặc được cấp giấy phép, muốn thay đổi về nội dung, thiết kế trưng bày, địa điểm, thời gian triển lãm, phải đề nghị bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã đăng ký hoặc cấp giấy phép và chỉ được thực hiện sự thay đổi khi được cơ quan đó đồng ý bằng văn bản;

+ Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký hoặc cấp giấy phép triển lãm cần duyệt nội dung triển lãm trước ngày khai mạc, tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm có trách nhiệm tạo điều kiện để cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt chậm nhất là 5 ngày làm việc trước ngày khai mạc triển lãm.

Luật Tiền Phong tư vấn, hỗ trợ thủ tục cấp giấy phép, triển lãm trưng bày tại Hà Nội. Vui lòng liên hệ tới tổng đài 1900 6289 để được giải đáp, thắc mắc. 

================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tầng 25B1, toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

Viết một bình luận