Thủ tục cấp giấy phép xe tập lái theo quy định mới nhất

Thủ tục cấp giấy phép xe tập lái theo quy định mới nhất

(Luật Tiền Phong) – lái xe tập lái khác với lái xe trong trường hợp bình thường như thế nào và thủ tục xin cấp giấy phép lái xe tập lái như thế nào, chúng tôi biên tập bài tư vấn về thủ tục và hỗ trợ thủ tục cấp giấy phép xe tập lái như sau đây:

Thủ tục cấp giấy phép xe tập lái

Thủ tục cấp giấy phép xe tập lái

Thứ nhất, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái ( Khoản 2 Điều 11 Nghị định 65/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe)

– Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp giấy phép xe tập lái cho xe tập lái của cơ sở đào tạo thuộc cơ quan Trung ương do Bộ Giao thông vận tải giao;

– Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép xe tập lái cho xe tập lái của cơ sở đào tạo do địa phương quản lý.

Thứ hai, hồ sơ xin giấy phép xe tập lái

– Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép xe tập lái theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII kèm theo Nghị định 65/2017/NĐ-CP);

– Giấy đăng ký xe (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).

Thứ ba, cách thức thực hiện và thời gian giải quyết

Cách thức thực hiện: Tổ chức gửi danh sách được nêu trên kèm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái;

Thời gian giải quyết: Sở Giao thông vận tải hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức kiểm tra cấp giấy phép xe tập lái cho tổ chức đề nghị cấp phép tại thời điểm kiểm tra cấp giấy phép đào tạo lái xe;

Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy phép đào tạo lái xe cho cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp giấy phép xe tập lái. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ tới tổng đài 1900 6289

=================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tầng 25B1, toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

Viết một bình luận