Thủ tục gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

Thủ tục gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

Luật Tiền Phong – Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản là gia hạn thời gian tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân trên cơ sở trữ lượng khoáng sản được phép khai thác còn lại tính đến thời điểm gia hạn mà không thay đổi công suất được phép khai thác. Để gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản, bạn cần tuân theo những trình tự, thủ tục nhất định.

thu-tuc-gia-han-giay-phep-khai-thac-khoang-san

Thứ nhất, điều kiện để tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản được gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản.

– Đã nộp đủ hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 45 ngày và khi Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 15 ngày; trong đó giải trình rõ lý do đề nghị gia hạn;

– Có báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản từ khi được cấp phép khai thác đến thời điểm đề nghị gia hạn, trong đó chứng minh rõ đến thời điểm đề nghị gia hạn chưa khai thác hết trữ lượng khoáng sản trong khu vực khai thác theo Giấy phép khai thác khoáng sản;

– Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác đã hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định tại các điểm a, c, d, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản đối với Giấy phép khai thác khoáng sản; các điểm c, d, đ, e và g khoản 2 Điều 55, điểm a khoản 2 Điều 69 Luật khoáng sản đối với Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản;

– Đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng đất, nước, hạ tầng kỹ thuật trong hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật có liên quan;

– Tại thời điểm đề nghị gia hạn, kế hoạch khai thác khoáng sản tiếp theo phải phù hợp với quy hoạch khoáng sản đã phê duyệt theo quy định tại điểm c hoặc điểm d khoản 1 Điều 10 Luật khoáng sản.

Thứ hai , hồ sơ gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản ( khoản 2 Điều 59 Luật khoáng sản số 60/2010/QH12).

– Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản;

– Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị gia hạn;

– Báo cáo kết quả hoạt động khai thác đến thời điểm đề nghị gia hạn, trữ lượng khoáng sản còn lại; diện tích đề nghị được tiếp tục khai thác.

Thứ ba, cách thức thực hiện, thời hạn giải quyết và lệ phí.

Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thời hạn giải quyết:  Tối đa là 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hồ sơ gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản;

Trường hợp phải lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề liên quan đến việc cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản thì thời gian lấy ý kiến không tính vào thời hạn giải quyết nêu trên.

– Lệ phí: Trong trường hợp cấp gia hạn giấy phép thì người được gia hạn cấp giấy phép phải nộp lệ phí tính bằng 50% mức lệ phí của giấy phép khai thác khoáng sản.

Luật Tiền Phong chuyên cung cấp các thông tin pháp luật, tư vấn và hỗ trợ pháp lý. Quý khách có nhu cầu làm hồ sơ liên quan đến khai thác khoáng sản hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo tổng đài tư vấn 19006289 để được sử dụng dịch vụ trọn gói nhanh chóng, đảm bảo, uy tín.

 

 

Comments

comments

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
1900 6289