Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

Luật Tiền Phong – Đất khu công nghệ cao, khu kinh tế khi hết thời hạn có được xin gia hạn không? Bài viết sau đây, chúng tôi sẽ giải đáp về vấn đề này.

Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế
Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

1.  Hồ sơ và các bước thực hiện

–  Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ, gồm:

+  Giấy giới thiệu (đối với tổ chức);

+  Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu);

+  Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

+  Bản sao Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có thể hiện thời hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án phù hợp thời gian xin gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất của tổ chức, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư;

+  Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (bản sao của tổ chức – nếu có).

–  Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ, trình UBND Thành phố ra quyết định

–  Bước 3: Xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Sau khi UBND Thành phố ban hành Quyết định, Sở Tài nguyên và Môi trường luân chuyển hồ sơ và thực hiện xác định giá trị thửa đất, gửi Thông báo thông tin địa chính đến Cục thuế Hà Nội (đối với trường hợp giá trị thửa đất hoặc khu đất dưới 30 tỷ đồng); Thuê đơn vị tư vấn có chức năng lập chứng thư định giá gửi Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của Thành phố thẩm định và hoàn thiện trình UBND Thành phố phê duyệt theo quy định (đối với trường hợp giá trị thửa đất hoặc khu đất từ 30 tỷ đồng trở lên).

–  Bước 4: Ký Hợp đồng thuê đất, phụ lục Hợp đồng, thanh lý Hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất).

Tổ chức nộp bổ sung Thông báo xác định đơn giá thuê đất của cơ quan thuế sau khi đã xác định giá đất tại Bước 3.

–  Bước 5: Đăng ký gia hạn vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Ở bước này, tổ chức nộp bổ sung giấy tờ liên quan đến việc hoàn thành nghĩa vụ theo Quyết định của UBND Thành phố

Nếu các giấy tờ liên quan đến việc hoàn thành nghĩa vụ theo Quyết định của UBND Thành phố đã có trong hồ sơ luân chuyển của Sở Tài nguyên và Môi trường thì tổ chức không phải nộp các giấy tờ này và chỉ phải nộp bổ sung các giấy tờ còn thiếu.

2.  Thời hạn giải quyết

Thời gian cụ thể đối với từng bước trong quy trình được quy định như sau:

Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế sử dụng đất và thẩm định hồ sơ; nếu đủ điều kiện thì đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định về việc thay đổi thời hạn sử dụng đất; thời gian giải quyết không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất:

–  Đối với trường hợp giá trị thửa đất dưới 30 tỷ đồng, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Thông báo thông tin địa chính (vị trí, diện tích, mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, thời hạn thuê đất, thuê mặt nước) đến Cục Thuế Thành phố Hà Nội (thời gian 5 ngày làm việc);

–  Đối với trường hợp giá trị thửa đất trên 30 tỷ đồng, Sở Tài nguyên và Môi trường thuê đơn vị tư vấn có chức năng lập chứng thư định giá (thời gian 03 ngày làm việc);

Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng với Sở Tài nguyên và Môi trường đơn vị tư vấn thẩm định giá hoàn thành chứng thư định giá;

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có chứng thư định giá, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng phương án giá đất cụ thể và gửi Hội Đồng thẩm định giá đất cụ thể của Thành phố;

Trong thời hạn 07 ngày làm việc Hội đồng thẩm định giá Thành phố thẩm định phương án giá đất cụ thể;

Trong 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định giá Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện Tờ trình trình UBND Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt giá đất làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

UBND Thành phố xem xét, ký quyết định phê duyệt giá đất cụ thể (thời gian 05 ngày làm việc).

Bước 3: Ký Hợp đồng thuê đất, phụ lục Hợp đồng, thanh lý Hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất):

Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ khi nhận được Thông báo xác định tiền thuê đất của cơ quan thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, soạn thảo Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, thanh lý Hợp đồng thuê đất chuyển đơn vị ký.

Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận dự thảo Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, thanh lý Hợp đồng từ tổ chức, đơn vị sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường ký Hợp đồng chính thức.

Bước 4:

–  Sau khi tổ chức nộp bổ sung giấy tờ liên quan đến việc hoàn thành nghĩa vụ theo Quyết định của UBND Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường làm thủ tục đăng ký gia hạn vào Giấy chứng nhận đã cấp, gửi thông báo cho cơ quan thuế và người sử dụng đất. Thời gian làm việc không quá mười lăm (15) ngày làm việc.

–  Sau khi tổ chức hoàn thành nghĩa vụ theo thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội trao Giấy chứng nhận cho người được cấp Giấy chứng nhận. Thời hạn giải quyết (01) một ngày làm việc kể từ ngày người được cấp Giấy chứng nhận nộp đủ văn bản hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).

Trên đây là bài tư vấn của Luật Tiền Phong về thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao. Mọi thắc mắc cũng như yêu cầu hỗ trợ dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900 6289.

Trân trọng!

Comments

comments

Viết một bình luận